katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 43. týdenVysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audioarchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v pondělí 24. října bohoslužbu slova od 18.00 s jáhnem Janem Špilarem, v úterý 25. října v 18.00 mši svatou z rozhlasové kaple Svatého Ducha, celebruje P. Jan Hanák, ve čtvrtek 27. října v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 28. října v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách, v neděli 30. října v 9.00 mši svatou z kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou.

Modlitbu růžence nabízíme ve středu v 18.00, v úterý a v pátek ve 22.30. Zpravodajský růženec naladíte nově každou sobotu v 18.10. V pátek se můžete připojit v 15.10 k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

Emílie Novotná byla vyslána do Papuy Nové Guinei. Státu, kde 80 % rozlohy země leží na ostrově Nová Guinea. Zbylých 20 % zaujímá asi 600 dalších ostrovů. Státu, kde téměř 1000 kmenů původních obyvatel hovoří více než 740 jazyky. Řeč bude o tom, proč se stala salesiánskou dobrovolnicí, co všechno při svém pobytu dělala, a co všechno viděla a zažila. Poslouchejte Radioreport v pondělí 24. října od 20.15.

Studentský dokument MUNI o Kratomu a debata s autorkou Johanou Ryšavou. Je Kratom nová droga? Nebo naopak pomoc drogově závislým se z této závislosti vymanit? Nebo ještě jinak? Ať tak či onak má Kratom lákavou reklamu cílenou zejména na mladé.. a děti. Připravil Jan Hanák. Týdeník GenZ naladíte v pondělí 24. října od 22.00. Dostupný je také v podcastových aplikacích.

Seskupení různých umělců v Hradci Králové, kteří si dali název Nekonkrétno slaví letos již 10 let. Členy spojuje touha tvořit, a to jak individuálně, tak potom při přípravě akcí společně. Dalo by se říci, že spolek je velmi volným a otevřeným společenstvím individuálně tvořících lidí. Více prozradí Adéla Gottwaldová, Jana Mentbergerová a Vladimír Hrubeš v pořadu Na stole je téma v úterý 25. října od 9.00.

O československém vzniku a rakouském pádu. Dokument, který snad nabízí trochu odlišný úhel pohledu, než je u nás zvykem, pokud jde o okolnosti vzniku Československé republiky ve vztahu k následujícímu století. Napovědět může to, že se na tyto zlomové události nebudeme dívat z Prahy, nýbrž z Vídně a hlavními vypravěči budou příslušníci bývalého panovnického domu. Účinkují: Sandor Habsburg-Lothringen, Herta-Margarete Habsburg-Lothringen, Děpold Czernin, Mojmír Jeřábek a autor dokumentu Jan Hanák. Pořad Monarchie před republikami uslyšíte ve sváteční den v pátek 28. října od 9.00.

Papežská biblická komise vydala téměř pětisetstránkový text Co je člověk?, v němž na základě Písma hledá odpověď na základní antropologické otázky. V Knihovničce nabídneme zhodnocení této do češtiny nedávno přeložené studie prof. Ctiradem V. Pospíšilem a zamyslíme se nad tím, jak z ní efektivně čerpat podněty pro pastoraci či svůj osobní duchovní rozvoj. Více se dozvíte v sobotu 29. října od 13.30.

Rozhovor s Radkou Müllerovou, blízkou spolupracovnicí a přítelkyní Ludmily Javorové, o Koinotes, církvi skryté v dobách komunistické totality, stejně jako do jisté míry i dnes. Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné... a stačí. Připravil Jan Hanák. Žádné téma není tabu. Týdeník Za kostelem poslouchejte v neděli 30. října od 20.15.

Novinkou v našem programu je Průvodce modlitbou. Už sv. Ignác z Loyoly zdůrazňoval, že schopnost reflektovat v Boží přítomnosti vlastní život je nezbytnou podmínkou křesťanského růstu. Nabízená večerní modlitba (examen) je v ignaciánském duchu chápána v širším slova smyslu jako zpytování svědomí. Jedná se tedy o reflexi uplynulého dne, připomenutí a uvědomování si myšlenek, pocitů i činů a interpretaci prožitého v Božím světle. Připravuje členka institutu Sester Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého Klára Maliňáková, Nenechte si ujít každou neděli v 18.00.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář