katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Ráda bych se zeptala zdatného liturgika na původ a historický vývoj litanie ke všem svatým. Vím, že se používá několik jejích forem. Při jakých příležitostech a která? Jak je litanie používána v protestantských církvích a jak v pravoslaví? Můžete mi zároveň doporučit českou literaturu k tomuto tématu?


Odpověď:
Slovo litanie pochází z řečtiny a označuje prosby. Litanie jsou stupňované žádosti, zapřísahání. Tento způsob modlitby má kořeny ve 136. žalmu:
...Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné...


a 3. kapitole knihy Daniel:
...Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny mocnosti, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, synové lidští, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní, velebte a vyvyšujte ho navěky...


Prosebné litanie nazývané na Východě ektenie jsou známé od III. století. Na Západě se užívají od nejstaších dob při prosebných průvodech , kdy rozšiřují Kyrie. Ale i další modlitby mají podobnou strukturu.

K veřejnému recitování jsou určeny litanie k nejsvětějšímu Srdci a přesvatému Jménu Ježíšovu, dále mariánská loretánská litanie, litanie k svatému Josefu a zmiňované litanie ke všem svatým.

Jejich základem je antické zvoláním Kyrie, eleison, kterým se při procesích odpovídalo na prosby. Po něm následuje oslovení Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha s odpovědí smiluj se nad námi. Až poté se přidávají vlastní zvolání podle okolností (k Marii, andělům, Janu Křtiteli, Josefovi, poté k apoštolům po řadě jako v mešním kánonu a k mučedníkům a svatým) s žádostí oroduj(-te) za nás. Další částí je vzývání Krista buď nám milostiv - vysvoboď nás, Pane, na které navazují zvláštní prosby v různých potřebách my hříšníci, tě prosíme, vyslyš nás. Kombinují se tedy modlitby k Bohu s prosbami Božích přátel o přímluvu.

Litanie mohou být různě zkrácené, ale na druhou stranu se do nich mohou vkládat další invokace k místním či osobním patronům a také aktuální prosby. Vždy záleží na okolnostech; jinak jejich přesné znění je uveřejněné např. v kancionálu či biskupských obřadech. Abych však odpověděl přímo na položenou otázku, několik variant vyjmenuji. Nejjednodušší verze je při křtu, neboť se oslovují pouze svatí po apoštoly Petra a Pavla + patroni. O Velikonoční vigílii se používá "úplná" verze s prosbou za katechumeny. A při svěcení se zase přidávají přímluvy za služebníky církve. Další příležitostí je např. slavnost Všech svatých, z papežské liturgie stacionární mše na Popeleční středu, kanonizační obřady atd. Kromě druhu obřadu záleží i na době, protože svatých přímluvců stále přibývá. (Ale protestanté je neznají, neboť veškerou úctu ke svatým odmítají.)

Jinak jedinou mně známou publikací v češtině je sbírka "Litanie" z nakladatelství MCM, příp. "Modlitební kniha" z KNa. Pokud na toto téma některý z našich čtenářů třeba zpracovával diplomovou práci, jistě vám napíše více.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest