katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Dobrý den. Někde jsem slyšela, že je několik andělských kůrů, které mají své jméno. Napište mi, prosím kolik jich je, jak se jmenují a jak máme spolupracovat s andělem strážným. Děkuji a přeji pěkný den.


Odpověď:
Rozdělením andělů se zabývá otázka 361 .

Podle Písma je Hospodin Sabaoth Pánem nebeských zástupů a svatý Pavel (Kolosanům 1;16 a Efezanům 1;21) je vyjmenovává: nebeské trůny, panstva, vlády, mocnosti, síly; k nim se přidávají cherubové (Gen 3 a Žalm 18), serafové (Izajáš 6) a samozřejmě andělé a archandělé.

Z tohoto vychází rozdělení papeže Řehoře na tři kůry; či devět řádů v díle o nebeské hierarchii připisováného Divišovi Aeropagitovi; a postavení: serafové (láska), cherubové (vědění), trůny (poznání) - panstva (řízení), síly (zázraky), mocnosti (zahánění) - vládcové (vedoucí), archandělé (vyslanci), andělé (poslové) podle Sumy teologie.

Jen u archandělů přináší Bible tři jména - Michael (Zjevení 12), Gabriel (Lukáš 1) a Rafael (Tobijáš 12); a ty si připomínáme 29. září. Vedle knihy Zjevení, která hovoří o sedmi andělích v Boží blízkosti (8;2) jsou dalším zdrojem evangelia. Ty nám přibližují osobní úlohu andělů. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. (Lk 22;43) Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. (Mt 18;10) Církevní otcové ještě vztahují na anděly i podobenství o 99 ovcích (Lk 15) nebo symbolicky ukazují, že lidé doplní třetinu těch, kteří ztratili blaženost (Zj 12).

Učení o strážných andělech (památka 2. října) prochází životem církve: můj posel půjde před tebou (Ex 32;34) on svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách (Žalm 91) andělé jsou duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu (Židům 1;14) pro důstojnost duše má člověk od narození anděla strážce (sv. Jeroným) a každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu (sv. Bazil), ale nebylo definováno.

Anděly máme ctít jako budoucí druhy - po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé (Mt 22;30), napodobovat jejich poslušnost, čistotu, lásku a respektovat jejich přítomnost. K našemu průvodci máme chovat vděčnost za dobrotu a důvěru za péči. Nejlépe náš vztah vyjadřují modlitby:
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě povzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

a dále mohu doporučit nekatolickou beletrii F. Peretti či katolickou duchovní literaturu od A. Gruna.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest