katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Spolu s několika kamarády vedeme Společenství mládeže v naší farnosti a chtěli bychom vědět, co si můžem v modlitbě jako "laici" (tedy bez teologického vzdělání) "dovolit". Líbí se nám např. modlitby s použitím Písma Svatého. Za všechny děkuji a zdravím Team Katolík.cz. Josef


Odpověď:
Modlit se a číst Písmo si může dovolit snad každý :-) Modlit se za pomoci Písma znamená nechat se vést po cestě opravdové víry. Vždyť všechny modlitby mají svůj původ a vzor v Božím slově: Otče náš, Zdrávas, Maria, Magnificat, Benedictus, breviář, žalmy, litanie, křížová cesta... - jde o skutečný poklad a pramen. Vy však narážíte na možné komplikace při interpretaci; zde bych doporučil skutečně dobrou přípravu, protože nelze k Božímu slovu přistupovat lehkovážně. Lze ho bezpečně užít pro připomínání spásného působení a žádat o to, co žádali věřící před námi.

Co se týče "laického" vedení modliteb a společenství, není to nic mimořádného. Na mnoha místech je spíše výjimkou, vede-li společenství jáhen nebo kněz. Pokud se bude jednat jen o modlitby v soukromí či malém společenství, stačí se vyvarovat toho, aby laici pokládali své názory za oficiální výklad církve (srv. CIC 227). V případě veřejných modliteb, pobožností apod. by bylo lepší sáhnout po modlitbách či příručkách, které mají církevní schválení; na našem knižním trhu je jich poměrně dost, můžete se rovněž obrátit na centrum pro katechezi či pastoraci své diecéze.

"Plná" modlitba zahrnuje postoj klanění, kterým se prokazuje úcta Boží velikosti; děkování, kterým se vyjadřuje vděčnost Boží lásce; vzývání, které vyznává potřebu záchrany a prosí o ni; usmíření, které žádá o odpuštění. To má mít na paměti "spontání" modlitba, že nejde o množství slov a lidskou výřečnost, ale oslavu Pána. Jiným modlitbám se říká "základní", z nich má člověk vycházet, neboť jsou staletími osvědčené a posvěcené.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest