katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Chtela bych se vas zeptat, jestli mi bude uznana nekatolicka mse, jestlize nebudu mit jinou moznost (napr. pobyt protestantke zemi ).Dekuji


Odpověď:
Na tuto otázku odpovídá Katechizmus katolické církve:
2180: Církevní přikázání vymezuje a upřesňuje Pánův zákon: O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností zúčastnit se mše. Povinnost účasti na mši splní, kdo se mše zúčastní, kdekoliv se koná katolickým obřadem, buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne.
2181: Nedělní eucharistická oběť je základem a stvrzením celého křesťanova jednání. Proto jsou věřící povinni účastnit se eucharistie v zasvěcené dny, ledaže jsou z vážných důvodů omluveni (např. nemoc, péče o kojence), anebo jsou od ní svým farářem zproštěni (dispenzováni). Ti, kteři o tuto povinnost vědomě nedbají, dopouštějí se těžkého hříchu.
2183: Jestliže z důvodu nedostatku duchovních nebo z jiného závažného důvodu není možná účast na mši, velmi se doporučuje, aby se věřící zúčastnili bohoslužby slova, jestliže se koná podle předpisů diecézního biskupa ve farním kostele nebo na jiném posvátném místě, nebo aby se věnovali po náležitou dobu modlitbě buď sami, nebo v rodině nebo ve společenství rodin.

V případě fyzické nemožnosti účasti na mši je tedy možná osobní bohoslužba (četba Písma, modlitba, meditace). Platná účast na nekatolické mši je pouze v případě pravoslavné bohoslužby, kde v případě potřeby a nemožnosti setkání s katolickým knězem může katolík přijmout i svátost smíření a eucharistie.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest