katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Proč se Bibli říká "slovo boží"? Vždyť Bibli psali lidé, a nota bene jen muži, psali to ze svých osobních a dobových hledisek, mnohé z Bible jsou jen pověsti převzaté z legend starších národů (jako např. o potopě světa pochází z legendy Sumerů atd.)Tak proč bych měla Bibli brát jako knihu, s jejímž obsahem Bůh souhlasí. Bůh nenařizoval lidem ,co mají napsat,Bůh je neopravoval, když napsali nějaký nesmysl, Bůh je nekontroloval,když jako náboženské doporučení do Bible napsali svůj rodový tradiční zvyk a prohlásili tím, že toto si Bůh také přeje, aby lidé dodržovali (jako např. v Koránu, kde podle něj mají mít muslimové více manželek a to, jak se k nim mají chovat, také není náboženské doporučení, které nařídil jejich Alláh, ale pouze když to prorok Muhammad psal, tak si nedovolil dotknout se rodových tradic a zvyků arabského světa, pak by jeho náboženství nebylo tak "oblíbené" a nebyla by taková pravděpodobnost, že se ujme v masovém měřítku), když to nebyla pravda.


Odpověď:
Snad není možné vidět něco špatného na tom, že ji psali muži. Kvalita literatury přece nesouvisí s pohlavím (a nelze rozlišit, třeba autorem Káji Maříka je spisovatelka „Háj“), a když tak přemýšlím, jestli vůbec znám nějakou antickou spisovatelku, kromě Sapfó mě nikdo nenapadá. (Přece však nějaké existovaly :-) Navíc u Písma je prvotním autorem Bůh, a proto je mužská otázka vedlejší. Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha… původcem je Bůh, neboť všechny knihy byly sepsány z vnuknutí Ducha svatého, a jako takové církvi předány. (Dei verbum 21)

Bibli říkáme slovo Boží, protože lidé zapsali to, co jim Bůh sděloval. Obsáhli podle svých schopností a v závislosti na dobovém poznání pravdu o Bohu, která má být dostupná všem. To, že ji psali či opisovali muži, se jeví jako přirozené, neboť ji mohli zaznamenat a předávat jen vzdělanci při chrámu. Z procesu však ženy nebyly vytlačeny; vyprávění musel někdo předávat. Tzv. inspirace je však problém víry - bez ní není možné přijmout, že Bůh stojí za Biblí.

Ačkoliv netrvají třeba rituální požadavky, neznamená to, že Starý Zákon odložíme jako lidské dobové zvyklosti. Bůh vedl lidi v tom, co mají napsat. Dbal na to, aby nepsali nesmyslné věci, a připravoval je na dokonalou smlouvu (pomocí předobrazů) v Ježíši Kristu. Sice nediktoval, ale Duchem svatým inspiroval pisatele. Základem pojetí inspirace je víra - víra v Ježíše Krista, vtělené Boží Slovo. A rovněž je nutné předeslat, že bez přijetí inspirace a neomylnosti by společně prožívaná víra byla téměř nemožná. Vždyť garantem pravdivého obsahu Bible a správného učení Církve je a musí být Bůh. To, co nám Ježíš předává, by nemělo smysl, pokud by apoštolsky psaná tradice neodpovídala jeho učení. A stejně tak možnost, že by sbor biskupů v čele s papežem tvrdil o něčem, že je správné chování, a přitom nebylo. Bůh zaštiťuje pravdu, kterou sděluje, a také dobro, ke kterému vede. To, co my označujeme jako Boží slovo a posvátné Písmo, je lidsky psaný dokument, ale zároveň způsob, kterým Bůh promlouvá a oslovuje lidi. Pojednává o tom podrobněji např. sv. Tomáš, potvrzuje to encyklika Spiritus Paraclitus Benedikta XV. - prvotním autorem je Duch svatý. Další encyklika (Lva XIII.) Providentissimus Deus odmítá možnost chyb. A když jsme u odkazů - Divino afflante Spiritu Pia XII. vyzývá k prohloubení studia literárních druhů; je totiž třeba rozlišit, co je obsahem poselství a co je pouze formou. Semitské pojetí se vyznačuje nedostatkem historické přesnosti a kritického zpracování užitých materiálů, překrýváním různých pramenů i přeháněním a vyzdobováním podle lidové fantazie.

Myslím, že nejlepší odpovědí je Písmo otevřít; jedině četbou můžete poznat, že k vám skutečně promlouvá Bůh. V posvátných knihách totiž Otec, jenž je na nebesích, s láskou vychází vstříc svým dětem a rozmlouvá s nimi. (DV 21) Postojem literárního badatele budete pořád hledat, kdo , kdy a kde co napsal. Ale ta "posvátnost" nepřistupuje dodatečně, naopak předchází a provází sepisování toho, co Bůh chtěl, abychom poznali. I mýty byly do Knihy knih zahrnuty s teologickým záměrem a Bůh "dohlíží", aby jejich smysl byl pravdivý.

Rozumářům bych poradil ještě toto: porovnejte dva úryvky, které komentují biblické texty - vybral jsem namátkou, co mě v nedávné době zaujalo (cituji doslova):
Četli jste starý zákon? Že né? Tak si ho pročtěte! Co říkate na tí nesmysly? Snád tomu i věříte? Kde jste poděli zdravý rozum?
x
Židé a křesťané však na rozdíl od dnešních liberálů a konzervativců přijímají společenskou smlouvu nikoli jako jednotlivci, ale jako zcela pospolití tvorové. Naše úmluva s Bohem vytváří božsky ustavené lidské společenství, které sice není samo o sobě dokonalé, vypovídá ale o dokonalém království božím.
Vedle víry máme rovněž zmiňovaný zdravý rozum. Ten velí přidržet se rozumného a třeba i vznešeného výroku mudrce než výkřiků neandrtálce vztahujících se k témuž. Proto i já, díky své (:-) inteligenci (dané Bohem), se přidržím toho pozitivního pohledu na Písmo (také dané Bohem).


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest