katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Dobrý den, rád bych se zeptal na tuto věc: jakým způsobem může kněz "opustit" kněžskou službu, pokud cítí, že je jeho místo jinde ?
Jaké to pak má "následky" - např. může se oženit, chodit k přijímání apod. ?

Děkuji za odpověď Josef


Odpověď:
Platné přijetí svátosti svěcení, jež sebou nese příslušnost k duchovnímu stavu, nelze nikdy zneplatnit (kán. 290 CIC). Jako v případě křtu a biřmování se svátost kněžství uděluje jednou provždy a vtiskuje "nezrušitelné duchovní znamení". Nemůže být tedy ani opakována ani udělena na omezený čas. Platně vysvěcený kněz může být jistě z oprávněných důvodů zproštěn závazků a funkcí spojených se svěcením nebo mu může být zakázáno, aby svou funkci vykonával, ale nikdy se nemůže znovu stát laikem ve vlastním slova smyslu, protože znamení vtisknuté svěcením zůstává navždy.

Pokud ale kněz opravdu dojde k přesvědčení, že “je jeho místo jinde”, může požádat prostřednictvím svého biskupa o propuštění z duchovního stavu (zproštění závazků a funkcí spojených se svěcením, tzv. laicizace) a o udělení dispenze od povinnosti celibátu, kterou může udělit pouze papež. Bez této dispenze by jeho případné manželství bylo církevně neplatné a potom by nemohl ani přijímat svátosti (kán. 1087 CIC).  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest