katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Chvála Kristu,
chtěla bych se zeptat na otázku BOLESTI. Když trpíme - je to trest? Nebo zkouška? Vždyť v Písmu stojí, že Pán na sebe vzal naše NEMOCI a BOLESTI! Nemůže-li křesťan svpu bolest unést, proč ho Pán neuzdraví? Je to otázk víry a důvěry, nebo v tom je něco "více"?


Odpověď:
Jak to“funguje“ u Boží prozřetelnosti, tak to je dost nesnadné nějak jednoznačně popsat. To, že určité události – příjemné i nepříjemné – mohou být zkouškou, cestou k moudrosti a tříbením z Boží strany, které ale naši svobodu neanuluje, ale počítá s ní, tak to bych viděl jako zkušenost a Boží slovo to na mnoha místech dokládá. Používání termínu trest může být adekvátní při znalosti souvislostí, jak Bůh vidí člověka a co znamená spravedlnost a milosrdenství. Bez vědomí tohoto tajemství může používání termínu trest v souvislosti s našim jednáním a situací někdy navozovat špatnou představu Boha (nepřiměřená tvrdost, libování si v bolesti, chybějící milosrdenství a otcovská láska) a naše nepřiměřené reakce (strach z Boha, ochladnutí vztahu k Bohu, pokrytecká vypočítavost, dětinské jednání – jednání nikoli z motivu lásky, ale ze strachu). Ježíš sám se výrazně ohrazuje v evangeliu, když se ho v souvislosti s jedním slepým ptají, jestli zhřešil on nebo jeho rodiče. Ježíš říká, že ta nemoc tu není z důvodu, které mu předkládají, ale aby se skrze ni zjevily Boží skutky (Jan 9). A velké Boží skutky se mohou odehrát nejen skrze uzdravení, ale i skrze snášení nemoci, skrze poznání z bolesti zrozeného atd.

"Vzal na sebe naše NEMOCI a BOLESTI." Vzal je na sebe, ale tak, že nemoc a bolest neodčaroval (omlouvám se za to slovo) pryč, ale dovolil, aby na něj samotného bolest a nemoc těžce dopadla. Tím se solidarizoval s námi lidmi, kteří bolest musíme snášet, a tím také odňal bolesti osten totální nesmyslnosti. Jeho rány nás především uzdravují z beznaděje, která je spojená s bolestí a nemocí, ale která zde může být i tehdy, když je člověk zdráv a nic ho nebolí. Uzdravení je především ve víře ve spásu, tedy ve svět, kde nebude ani nemoc ani bolest. Jsou zde samozřejmě i lidsky nevysvětlitelná uzdravení. V Bibli i v naší soudobé zkušenosti. Tak jako ani v Novém zákoně Ježíš neuzdravil všechny nemocné té doby, stejně je tomu i dnes. Otázku PROČ si kladou mnozí (včetně nás osobně), ale myslím, že na ní není triviální odpověď. Na tu otázku někdy bolestně nacházíme – často až po velmi dlouhé době - odpověď ve světle víry, jindy ta odpověď ne a ne přijít. Pak je třeba opřít se ve víře jen o vědomí, že Ježíš nepřišel, aby odstranil všechno zlo, aby nám dal bezstarostný a bezbolestný život, ... ale aby dal život věčný.

Dalo by se psát ještě mnoho na toto téma, ale to už udělali moji kolegové v podobných a někde téměř totožných dotazech na KATOLIKu.CZ. Prošel jsem to v našem archivu a uvádím to, co se z různých úhlů věnuje dané problematice.
Jsou to otázky:
1079, 769, 383,273, 1436.
V odpovědích jsou také zajímavé odkazy na knihy, které se věnují dané problematice.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest