katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Kdo je syn Boží? Ptám se proto, abych si sám odpověděl na otázku, zda je jeden a zda to je Kristus.


Odpověď:
Církev prohlašuje ve svém vyznání: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky.

Můžeme říci, že Božím synem je ten, koho Bůh jako syna přijme (poněvadž jinak se takového poznání obtížně dobereme). A Bůh skutečně ohlašuje, kdo je Božím Synem - z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“. Vedle Marka (9,7) stejnou skutečnost potvrzuje i Jan (1 Jan 5,5): Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?, Lukáš (Sk 9,20): Saul hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží, dále například Marta (Jan 11,27): Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět,rovněž pak autor listu Židům (3,6): Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.

I my jako křesťané (patřící Kristu) jsme syny Božími, neboť patříme Bohu jako synové v jeho Synu. Kdysi jste „vůbec nebyli lid“, nyní však jste lid Boží.(1 Pt 2,10) Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. (Gal 4,4nn).


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest