katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Jsou evangelíci heretiky? Není ekumenické snažení spíše utopickou vizí, když ŘKC nemůže a ostatní křesťanské "církve" nechtějí ustoupit od svých ustavujících principů.
Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Označení hereze je nepoužitelné.

Bludné učení ohrožuje víru, protože si vybírá jen část a rozvádí ji nesprávným směrem. Mezi klasické se počítá dualismus, zpochybňování božství Ježíše Krista apod. Současní nekatoličtí křesťané si nic nevybrali.

Z druhé strany je to neseno ještě s větší tíhou: „Byl jsem vychován jako evangelík, dodržuji Desatero, brojím proti potratům a vy mě snad chcete předat inkvizici???“

Rozdíl v nauce se tím nezastírá, ale spíše podtrhuje, že nemusí být rozhodující příslušnost (neboť jsou v podobném stavu odloučení od svátostí rozvedení katolíci s novým partnerem, na jejichž pastoraci církev nerezignovala). Nejedná o extrémní vyčlenění z nauky (rozdíly jsou především v sakramentální a eklesiologické rovině), proto se spíše reformace části vzdala. Ale zde nesmíme zapomenout, že křesťané jsou sobě vždy nejbližší. „Na tomto základě je možné stavět“ :-) praví reklamní slogan; a Písmo „Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.“ Ten Ježíš, který prosil: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Rozšíření evangelijní „utopie“ je Boží záměr a společné smíření je vedené Duchem svatým. V Duchu a v pravdě je nutno uznat, že katolíci mají zprostředkovat Kristovu blízkost skrze některé svátosti a evangelíci zase některým katolíkům věrnost Božímu slovu.

Tedy nejen z přirozených hledisek (že se „řádné“ církve odvolávají na Ježíšovo učení a přibližují – a jen sekty znemožňují komunikaci nadřazením výroků jiných), ale i z nadpřirozených, mají katolická církev a evangelické církve vstupovat do dialogu, aby se projevila jednota s Kristem a v Kristu.

P.S. Znáte to podobenství o milosrdném otci? Končí přece napomenutím toho „kladného“, že nepřivítal marnotratného syna jako svého bratra...


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest