katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Zajímalo by mě, jak by jste vysvětlili hledajícímu důležitost církve a důležitost příslušnosti do církve. Jde mi teď především o církev jako instituci, se svoji hierarchií a nařízeními, ne o církev jako společenství.


Odpověď:
Není možné dělat rozdíl mezi "církví jako společenstvím" a "církví jako institucí". Církev je společenství pokřtěných, které má od Kristových dob určitá pravidla a jisté poslání. Tzv. hierarchie (nositelé svátostného kněžství) nejsou privilegovanou třídou, ale jsou ve službě ostatních členů církve, aby je posvěcovali svátostim, učili a vedli. A že řád musí existovat v každém společenství, kde je víc jak jeden člen, je naprosto zřejmé.
Navíc Kristus nechtěl církev jako demokracii, ale jako teokracii. V centru tudíž není lidský konsenzus, ale Boží vůle. A člověk, nakolik je člen církve, má povinnost tuto vůli hledat a především plnit.
Při seznamování hledajícího s církví je dobré poukázat na biblické společensvtví apoštolů kolem Ježíše v evangeliích, formování ranné církve ve Skutcích apoštolů. Samotný Ježíš dává apoštolů a učedníkům příkaz o vedení a spravování všech, kdo uvěří (srv. Mk 16,15; 1Tim 4,12n). A toto společenství církve stále trvá, není přerušeno. Potom je důležité, spíš než teoretické vysvětlování, uvádět do praktického života s církví. Tu nejdůležitější zkušenost života s Bohem a s církví nenajdete v knihách a disputacích, tu lze jen prožít...


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest