katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Chvála Kristu !

V NZ Římanům 16 se píše: Doporučuji vám naši sestru Foibé,diakonku církve v Kenchrejích...
Zajímalo by mě, zda by na základě této věty mohla přijmout jáhenské svěcení žena? Pokud zde nedošlo v průběhu času k významovému posunu slova diakon(ka), šlo opravdu o člověka, který je dnes nazýván jáhen ? Předem děkuji za odpověď


Odpověď:
Narazil jste na otázku, o které se vedou spory. Někteří teologové jsou přesvědčeni, že jáhenky jako stupeň svěcení skutečně v církvi byly, jiní se domnívají, že šlo o jakousi službu v církvi, ke které se nepřijímalo zvláštní svěcení (např. jáhenky údajně asistovaly o křtu žen, když se křtilo ponořením v baptisteriu). Osobně mi není známá žádná studie, která by tento problém seriózně zpracovala podle dostupných historických pramenů (ale samozřejmě neznám všechno :-)).
Je třeba mít na paměti, že k vývoji pojetí svátosti v průběhu 2000 let skutečně došlo. Do reformy 2. vatikánského koncilu existovalo v západní církvi jáhenství jen jako přechodný stav před přijetím kněžského svěcení. Jáhenské svěcení se přijímalo během posledního ročníku bohosloveckých studií a na konci již vyšel ze semináře "hotový kněz". 2. vatikánský koncil obnovil tzv. trvalé jáhenství i pro ženaté muže, ovšem popravdě řečeno si s nimi církev moc neví rady. Píšu to s trochou nadsázky, protože v některých farnostech bohužel plní jáhen funkci "lepšího ministranta s šerpou", jemuž je někdy umožněno kázat. Ačkoli je při svěcení připomínána i charitní služba jáhnů, přesto bývají směřováni na službu liturgickou. Pokud si přečtete Sk 6, nepřipomíná Vám ustanovení prvních sedmi jáhnů spíše jmenování ředitelů Charity? Jáhenská služba by se neměla redukovat jen na službu u liturgického stolu či čekací dobu na kněžství, ale je třeba hledat a objevit specifické poslání těchto lidí v církvi. Nakonec v prvotní církvi existovalo mnoho specifických služeb a darů, které byly později koncentrovány na nositele svátostného kněžství (podívejte se třeba na 12. kapitolu 1Kor).
Slovo "diakon" - jáhen - pochází z řečtiny a je obecným označením služebníka, ovšem nikoli ve smyslu otroka. Současné jáhenství se určitě na ustanovení ve Sk 6 odkazuje, ale jistý posun v chápání zřetelný je. Kdy, proč a za jakých okolností bylo upuštěno od ustanovování žen do jáhenské služby, Vám nedokážu s přesností říct. Snad na tom měly podíl zkušenosti, vliv stoické filozofie, hitorické okolnosti... Třeba toto poslání na své znovuobjevení ještě čeká... Nemohu tušit, kterými cestami Boží Duch církev ještě povede...


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest