katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Krásný den,
všimla jsem si, že lidé patřící do „františkánské rodiny“ nenosí na krku kříž, ale popsala bych jako „téčko“ – myslím, že se tomu říká „františkánské tau“ – je to z písmeno t z řecké alfabety? Nemá to pak něco společného se slovem Theos (Bůh)?
Díky za vysvětlení.


Odpověď:
Františkánský „kříž“ ve tvaru písmene Tau (skutečně se jedná o řecké písmeno τ) vychází ze starozákonního textu Ez 9,4–6: »A Bůh mu řekl: „Projdi středem města doprostřed Jeruzaléma a označ znamením tau čela mužů, kteří pláčou a trápí se nade všemi ohavnostmi, které se dějí mezi nimi.“ A ostatním řekl, jak jsem slyšel: „Projděte městem, pronásledujte je a hubte; nehleďte se soucitem a nemějte slitování: starce, mladíka i pannu, dítě i ženy zabijte až do úplného vyhlazení; ale nezabíjejte nikoho, na němž spatříte tau, a začněte od mé svatyně. Začali tedy od mužů, kteří byli před domem.« (Přeloženo podle Vulgaty: »Et dixit Dominus ad eum: „Transi per mediam civitatem in medio Ierusalem et signa thau super frontes virorum gementium et dolentium super cunctis abominationibus, quae fiunt in medio eius.“ Et illis dixit, audiente me: „Transite per civitatem sequentes eum et percutite; non parcat oculus vester, neque misereamini: senem, adulescentulum et virginem et parvulum et mulieres interficite usque ad internecionem; omnem autem, super quem videritis thau, ne occidatis, et a sanctuario meo incipite.“ Coeperunt ergo a viris senioribus, qui erant ante faciem domus.«)

V hebrejském textu je slovo taw/tau zapsáno písmeny taw/tau + waw/vauות, což může znamenat jednak značku, označení (jak tento text interpretuje Septuaginta – používá slovo σημιον/sémeion – a ekumenický překlad), jednak samotné písmeno taw/tau (viz Vulgata). Samotné slovo taw/tau se v hebrejském textu Starého zákona vyskytuje pouze v citovaných verších.
Řecké písmeno tau se skutečně vyvinulo ze stejného základu jako hebrejské taw/tau, proto přejali křesťané toto řecké písmeno (které znali) jako znamení, kterým v apokalyptickém vidění označuje anděl zbytek věrných z vyvoleného národa. (Upozorňuji, že se jedná o symbolické proroctví, nikoli záznam historické události, proto se nelekejte přílišného násilí v citovaném biblickém textu.) Spojení této symboliky s Kristovým křížem bylo tím nápadnější, že jedna z variant psaní hebrejského písmene taw/tau byla křížek.
Krom toho je zde patrná souvislost s novozákonními texty Zj 7,2–3 a Zj 9,4.
Svatý František nejspíše převzal toto znamení od společenství sv. Antonína Poustevníka, které se věnovalo péči o nemocné – kříži ve tvaru písmene T se také říká kříž sv. Antonína; kromě biblické symboliky zde pravděpodobně chápal i Kristovu přítomnost v každém nemocném (srv. Mt 25,36.40), snad také posuzoval každého hříšného člověka jako „nemocného“, kterého musí z jeho hříchu Bůh uzdravit.
Souvislost s řeckým slovem Theos/Θεος (Bůh) zde není; v řečtině je zde totiž počáteční písmeno théta, nikoli tau.
Podrobnější vysvětlení této symboliky naleznete na stránkách kapucínského řádu.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest