katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
1) Proč říkáme při mši " Ty jediný jsi svatý ...." a to např. v kostele s v a t é h o Mořice, na svátek s v a t é h o Jiřího, 50 km od s v a t é h o Kopečku za zpěvu Máti Páně p ř e s v a t á ?

2) Je skutečně - jak říká kněz při mši - všechna čest a sláva Boha Otce skrze Krista ? Vždyť v době před vtělením a příchodem Krista na svět o něm lidé nevěděli a Hospodina oslavovali a ctili?


Odpověď:
Chápu, kam směřuje vaše námitka, ale chtěl bych upřesnit, že při památce svatého Jiří se neužívá chvalozpěvu "Sláva na výsostech Bohu" s ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný a vůbec ne během jiného zpěvu.

Při slavnostních bohoslužbách se opakuje tento andělský hymnus jako prastará součást - vyjadřuje Boží velikost a zosobněnou moc, dokonalost, velebnost: je Pán, je Král, je Mocný, je Svatý...

Právem jedině o Bohu můžeme říkat, že je Svatý. Sám Bůh však totéž říká o lidech buďte svatí, protože já jsem Svatý (Lv 11,44), tedy i my to vztahujeme na výjimečné osoby.


A zakončení eucharistické modlitby? Označuje Ježíše Krista za prostředníka u Boha, skrze kterého se nám dostalo všeho - i Eucharistie - za níž náleží Bohu největší chvála.

Prvořadě Kristovou obětí se oslavuje Bůh: skrze Krista (jeho prostřednictvím), s Kristem (ve spojení s jeho obětí), v Kristu (věřícími).
"Všechna" sláva zde není omezením jako by bez vtělení nebyla, nýbrž zdůrazněním veškeré vrcholné oslavy. Neznalost lidí nemá vliv na Boží existenci - vždyť Syn je odvěkou slávou Otce.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest