katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Mt 10, 5-6:...Na cestu k pohanům nevstupujte,do samřské obce nechoďte.; jděte raději ke ztraceným ovcím lidu izraelského.
Mt 28,19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...
Jak vysvětlit dvě opačné instrukce, navíc v jednom evangeliu?
Miroslav


Odpověď:
Oba Ježíšovy výroky jsou z naprosto odlišné situace a ono hlásání má mít v obou případech zcela odlišný obsah i adresáty. V prvním případě (Mt 9, 35 - 11, 1), na samém začátku Ježíšova pozemského působení, má čerstvě vyvolených dvanáct apoštolů jít do krajů náležejících k izraelskému území, protože proroci slibovali Židům, že se jim přede všemi ostatními národy dostane radostné zvěsti o spáse. Mají tedy zejména hlásat, že se tento vyvolený národ dočkal slíbeného Mesiáše.

Zmíněné druhé poslání (Mt 28, 16-20) pronesl Ježíš až po svém zmrtvýchvstání, těsně před nanebevstoupením. Jeho platnost je navíc podmíněna sesláním Ducha Svatého ("...zůstaňte, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti"; srv. Lk 24, 49). Toto druhé poslání má zcela odlišné adresáty i obsah : "Získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal!"

Učedníci tedy mají jít nikoli k vyvolenému lidu staré smlouvy, ale ke všem lidem na celém světě a to zejména proto, aby jim zvěstovali, že Ježíšovou obětí na kříži a jeho zmrtvýchvstáním se oni všichni stali vyvoleným lidem smlouvy nové. Mají jim také hlásat, co mají pro toto začlenění mezi vyvolené udělat: poznat a vírou přijmout Kristovo evangelium lásky a žít podle něj. Toto Ježíšovo poslání se různým způsobem vztahuje na všechny pokřtěné.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest