katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Mám otázku, která se týká motlitby. Snažím se každý den ráno i večer modlit,ale vlastně vždy zjistím, že znám jen modlitby Otčenáš, Zdrávas, Zdrávas královno a pak Credo a nedokážu nějak formulovat svá slova, kterými chci Bohu poděkovat nebo ho o něco poprosit. Existuje nějaká kniha motliteb? A další otázka se týká růžence, nikdy jsem něměla odvahu se někoho zeptat, jak ho vlastně k modlitbě použít, ale velice by mě to zajímalo. Děkuji předem za odpověď.


Odpověď:
Otázka modlitby je skutečně závažná a svědčí o Vašem skutečném zájmu o duchovní život. Existují různé "zdroje".
Jako první bych jmenoval Písmo. Tam najdeme modlitbu "Otče náš" (Lk 11,1nn), kantika (např. Mariino "Velebí má duše Pána" /Lk 1,46nn/, Zachariášovo /Lk 1,68nn/, Simeonovo /Lk 2,29nn/), dále je knihou modliteb sbírka žalmů.
Modlitby, které jsou odvozeny z biblického základu a křesťanské tradice (Zdrávas Maria,...) najdeme především v Kancionálu. Pak následují další knihy nebo sbírky modliteb: klasikou jsou Myšlenky a modlitby od Alfonsa Pereiry. Velmi užitečné jsou knihy o modlitbě. Zase klasickým pojednáním je kniha Romana Guardiniho O modlitbě. Velmi doporučuji A. de Mello Spojení s Bohem, Nakl. Cesta, a trilogii Poustevník, Prorok a Mystik Davida Torkingtona, vyd. Karmel. nakl.
K růženci.
Tato modlitba je rozjímavou modlitbou o tajemstvích Kristova Vtělení. Spočívá v opakování deseti "Zdrávas Maria", kdy je při každém "desátku" rozjímáno jedno z tajemství. Přesný návod najdete opět v Kancionálu pod č. 009. Aby bylo usnadněné počítání "Zdrávasů" vznikla pomůcka - šňůra korálků vázaných po deseti.

Samotná modlitba má toto schéma:
Začínáme u křížku na růženci - tzn. vyznáním víry (modlitba Věřím v Boha). Následuje modlitba Otče náš pak třikrát Zdrávas, Maria, při níž po jménu "Ježíš" dodáváme postupně "v kterého věříme", "v kterého doufáme" a "kterého milujeme. Následuje modlitba Sláva Otci.
Jednotlivé části růžence, tzv. "desátky", sestávají z modlitby Otče náš, desetkrát Zdrávas, Maria a na závěr Sláva Otci, přičemž v každé modlitbě Zdrávas, Maria se za jméno "Ježíš" přidává jedno z tzv. tajemství. Celý růženec má pět desátků. Jako pomůcka pro počítání je vždy na růženci velká kulička pro modlitbu Otče náš (resp. pro závěrečné Sláva Otci) a malá pro Zdrávas, Maria. Po každém Sláva Otci se přidává tzv. Fatimský dodatek - "Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují."

Tajemství jsou tato:

Pro "radostný" růženec"
1) Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
2) Ježíš, se kterým jsi Alžbětu navštívila
3) Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila
4) Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
5) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Pro "bolestný" růženec
1) Ježíš, který se pro nás krví potil
2) Ježíš, který byl pro nás bičován
3) Ježíš, který byl pro nás trním korunován
4) Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž
5) Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Pro "slavný" růženec
1) Ježíš, který z mrtvých vstal
2) Ježíš, který na nebe vstoupil
3) Ježíš, který Ducha svatého seslal
4) Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal
5) Ježíš, který tě v nebi korunoval

Lze se pochopitelně modlit kterýkoliv z těchto růženců.
Na závěr, po pátém desátku, se přidává modlitba Zdrávas, Královno a závěrečná modlitba "Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavenné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen."


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest