katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Chtěla jsem se vás zeptat, jestli je nějak přesně dané místo pohřbení Panny Marie. Kristův hrob se nachází v Jeruzalémě, kde byl vystavěn chrám Božího hrobu, ale co hrob Panny Marie – je na to jednoznačný názor, kde by se hrob mohl nacházet? Někde se uvádí, že mohl být též v Jeruzalémě, někde naopak v Efezu, kde pobývala ke konci života. Někdo naopak jejím nanebevzetím ukazuje, že žádný hrob mít nemohla.
A podobně jako se stavěly nápodoby Božího hrobu či Svatých schodů, objevovalo se (v případě jejího existujícího hrobu) i kopírování stavby tohoto druhu?


Odpověď:
Otázka hrobu Panny Marie není jednoznačně rozhodnuta. Nechci zde otevírat diskusi o tom, zda Panna Maria skutečně zemřela a byla vzkříšena, nebo její pozemská existence skončila bez fyzické smrti; dogma o Mariině nanebevzetí se k její smrti nevyjadřuje (dogmatická formulace uvádí: „Neposkvrněná Bohorodička Maria, vždy Panna, po dovršení pozemského života byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy“), ovšem počítá s ní nejstarší tradice. Obvykle se udávají dvě místa, kde bychom mohli hledat Mariin hrob (logicky jen jedno z nich může být to pravé) – Jeuzalém a Efez.
V Jeruzalémě existuje ortodoxní chrám Zesnutí Panny Marie (latinsky nazývaný Dormitio), který stojí na vrcholu Sión na místě, kde hledá hrob tradice z 6.–7. stol. Kuriozitou tohoto chrámu je, že v něm najdete výklenek orientovaný k Mekce – chodívají se sem modlit muslimové, kteří ctí Marii jako Ježíšovu matku.
Pro lokalizaci hrobu Panny Marie v Efezu mluví kromě tradice dva argumenty: Efez byl místo posledních chvil života sv. Jana Evangelisty, jemuž Kristus na kříži svěřil Pannu Marii jako matku (Jan 19,26–27). Krom toho se 1. efezský koncil r. 431 konal v chrámě zasvěceném právě Panně Marii; a v té době bývaly kostely zasvěceny nejčastěji právě světci, který byl na daném místě pochován nebo tam alespoň působil či zemřel. Ovšem pokud vím, nebyla existence Mariina hrobu v Efezu dosud potvrzena archeologicky.
O případné nápodobě hrobu Panny Marie v sakrální architektuře mi není nic známo – vzhledem k tomu, že jeho poloha, natož podoba je zcela nejistá, pravděpodobně k něčemu takovému ani nedocházelo. Ovšem smrt, vzkříšení a nanebevzetí Panny Marie je častým malířským námětem na křesťanském východě, ale i západě.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest