katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Dobrý den. Mám několik "technických" dotazů ohledně slavení liturgie. 1.Proč se při čtyřverší Kréda "..přijal tělo.." klaní? 2.Dle jakého pravidla se říká "Tajemství víry: ..." 3.Dle jakého pravidla se řídí barva, v které je mše sloužena. 4.Co znamenají kříž na čelo, ústa a hruď, které se činí před evangeliem. Děkuji za odpověď, popřípadě za odkaz na literaturu.


Odpověď:
Add 1) Klanění (popřípadě klečení např. o Slavnosti Zvěstování Páně) při verších "Skrze Ducha svatého..." je výrazem úcty k tajemství Vtělení Božího syna. Připomínáme si, že Boží syn na sebe vzal lidské tělo, aby se stal jedním z nás.

Add 2) Aklamace se určuje podle situace, zvyku, rozhodnutí celebranta (kostelníka, varhaníka, zpěváka, farní hospodyně - prostě nejsilnějšího hlasu v kostele...). Jinými slovy je to ponecháno na rozhodnutí kněze popř. dalších zúčastněných osob.

Add 3) Bílá - je barvou radosti a používá se v době vánoční, velikonoční, o svátcích (slavnostech) Páně (nepřipomíná-li se jeho utrpení), Panny Marie, svatých, kteří nebyli mučedníky, na Zelený čtvrtek, Velikonoční vigilii a votivních mších při různých příležitostech.
Červená - je symbolem krve mučednictví a plamene Ducha svatého. Používá se tedy o svátcích a slavnostech "utrpení Páně" (Květná neděle, Velký pátek), při památkách, svátcích a slavnostech mučedníků, na slavnost Seslání Ducha svatého a při votivních mších k Duchu svatému.
Fialová - je barvou pokání a své uplatnění najde v době adventní a postní, při mších za zemřelé, pohřebních obřadech, kajících bohoslužbách a památce Všech věrných zemřelých.
Zelená - symbolizuje naději a používá se v liturgickém mezidobí, neslaví-li se některý z výše uvedených svátků (památek, slavností).
Růžová - lze použít na 3.neděli adventní a 4.neděli postní
Zlatá - nahrazuje kteroukoli barvu, použít se může dále např. o slavnostních příležitostech
černá - barva smutku se dříve používala při pohřbech a mších za zemřelé.

Add 4) "Malý" kříž před evangeliem na čele, ústech a hrudi znamená: Chci evangelium pochopit rozumem, ústy vyznávat a srdcem přijmout..."


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest