katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Velmi mě zajímá, nikde o tom není žádná informace, co znamenají jednotlivé atributy v papežském znaku Benedikta XVI.


Odpověď:
Na vatikánských stránkách najdeme podrobný popis a výklad znaku papeže Benedikta XVI. ve světových jazycích. Můžeme z něj citovat:
Základem štítu červené barvy je zlatá heroldská figura – vatikánské stránky ji nazývají „cappa“ nebo „chape“, tj. „plášť“. Často ji najdeme v erbech řeholních řádů, např. u dominikánů, karmelitánů apod. Odkazuje na řeholní tradici, která stála u kořenů evropské civilizace, zvláště s odkazem na sv. Benedikta, jehož jméno Svatý otec přijal.
Ve spodním – červeném – poli vidíme zlatou mušli, která má v tomto případě trojí význam:
– odkazuje na sv. Augustina, světce a teologa, jenž je Benediktu XVI. zvlášť blízký (konkrétně jde o odkaz na onen legendární příběh, v němž sv. Augustin chodil zamyšleně po mořském břehu, když uviděl dítě, které přelévá mušlí vodu z moře do důlku v písku; když je sv. Augustin upozornil, že se mu to nikdy nepodaří, odpovědělo dítě, že spíše se jemu podaří přelít mušlí moře než sv. Augustinovi pochopit veškeré Boží tajemství);
– v souvislosti se sv. Jakubem Starším a s poutním místem Santiago de Compostela je také mušle symbolem poutníků a putování; Benedikt XVI. ji přijal do svého znaku jako výraz vděčné vzpomínky na dva velké papeže-poutníky, Pavla VI., za jehož pontifikátu byl vysvěcen na biskupa, a Jana Pavla II., svého předchůdce;
– mušle je také figura ze znaku kláštera v Schottenu nedaleko Řezna, s nímž se Benedikt XVI. cítí být duchovně spřízněn.
Na zlatém plášti vidíme dvě figury:
V pravé části je to hlava Maura v přirozené barvě s červenou korunou a částí šatů; pochází ze znaku diecéze Freising, resp. její nástupnické arcidiecéze Mnichov-Freising, v jejímž čele Benedikt XVI. (pochopitelně jako Joseph Ratzinger) stál v letech 1977–1981. Již tehdy se tato figura objevila v jeho (arci)biskupském znaku.
V levé části pláště vidíme medvěda v přirozené barvě s červenou mošnou na zádech. Tento medvěd je atributem sv. Korbiniána, prvního biskupa ve Freisingu (žil v letech 680–730). Legenda vypráví, že sv. Korbinián byl jednou na cestě lesem napaden medvědem, který mu zabil koně. Sv. Korbinián proto medvědovi poručil, aby mu místo koně odnesl zavazadla – a medvěd poslechl. Také tato figura tedy odkazuje na předchozí působiště Benedikta XVI., arcidiecézi Mnichov-Freising.
Benedikt XVI. jako první papež po mnoha letech vypustil ze svého znaku tradiční papežskou trojitou korunu (tiáru) a nahradil ji mitrou. Je fakt, že Pavel VI. tiáru odložil a jeho nástupci – Jan Pavel I., Jan Pavel II. – ji neužívali vůbec s výjimkou znaku. Benedikt XVI. byl tedy důsledný a nahradil ji i ve svém znaku biskupskou mitrou.
Klíče pod štítem jsou typickým symbolem papežského úřadu; odkazují na petrovskou pravomoc „svazovat a rozvazovat“ s odkazem na evangelní text Mt 16,17–19.
Pallium (pruh bílé vlněné látky s křížky) je insignií patriarchů a arcibiskupů-metropolitů. Papež jej užívá při liturgii.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest