katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Proč při modlitbě"Zdrávas Maria...plod života Tvého, a "Zdrávas Královno....plod života Svého.


Odpověď:
Toto je píše otázka pro "Jazykový koutek", tak nevím, zda dokážu kompetentně a odborně odpovědět. Ale v principu se jedná jen o správnou aplikaci pravidel gramatiky. Obě modlitby jsou skutečně gramaticky správně. Za zdánlivým rozporem stojí vliv cizých jazyků a postupné celonárodní vymírání smyslu pro "české speciality". Zatímco zájmena můj, tvůj, jeho jsou společná češtině, angličtině, němčině apod., zvratné zájmeno svůj v těchto jazycích není a tak míváme problém s jeho používáním.
Konkrétně:
Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj klademe v češtině zásadně tehdy, když přivlastňujeme podmětu věty. Ve větě "... požehnaný plod života tvého..." je podmětem právě onen požehnaný plod života, Ježíš, nikoli již Maria, zatímco ve větě "... plod života svého ... ukaž..." je podmětem Orodovnice naše. Srovnejme např. věty "Ty jsi Petr, tvůj bratr je Pavel." oproti "Pozdravuj ode mě svého bratra Pavla."

Děkuji svému jazykovému poradci ZD! :-)


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest