katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Vážený bratře , prosím o pomoc při vysvětlení 8 verše třetí kapitoly Janova evangelia : Vítr vane, kam chce,jeho zvuk slyšíš,ale nevíš,odkud přichází a kam směřuje.Tak je to s každým,kdo se narodil z Ducha. Předpokládám, že si správně vysvětluji text před tím, že narodit se znovu z vody a Ducha sv. je křest, přijetí Ducha sv. a obrácení ale nevím co znamená přirovnání toho kdo toto přijal s větou - vítr vane kam chce......


Odpověď:
Zde se jedná spíše o překladatelský problém, jak do textu zapadají slova o "větru": v původním řeckém textu Ježíšova rozhovoru s Nikodémem je použit výraz "pneuma", který se dá přeložit jako "vání, vánek, vítr, povětří, bouře, dech, duše, smýšlení, život, Duch svatý". To je velmi široký okruh významů, prakticky podobný jako u hebrejského slova "ruah". Jak přeložit?
V Bibli běžně najdeme spojení "pneuma tou theou" - "Boží duch" nebo jen "pneuma" v témže smyslu. Latinský text Vulgáty překládá onu pasáž "Duch vane, kam chce,..." (tedy "spiritus" nikoli "ventus" = vítr).
Druhá možnost je chápat větu jako slovní hříčku: pneuma jako vítr a Duch. Pak se bude překládat tak, jak je v ekumenickém překladu: "Vítr vane kam chce,..."
Smysl však zůstává stejný: Tak jako vítr (nebo i Boží duch) je nevyzpytatelný v tom, odkud a kam vane, tak je pro člověka nepochopitelné, jak dojde k "novému" narození z Ducha, nad kterým se Nikodém v daném úryvku podivoval.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest