katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Několik dnů už pátrám po tom, kdo je patronem řečníků, rétoriků. Možná evangelista Lukáš, možná zakladatel retorické školy sv. Augustin. Bohužel, jsem odpověď nenašel ani v Ravikově publikaci O světcích a patronech. Můžete mi na to odpovědět?


Odpověď:
Patronem řečníků, rétorů a mluvčích je sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve.
Tento světec se narodil kolem roku 349 v Syrské Antiochii (dnes v Turecku), kde po skončení nižších a vyšších studií absolvoval kurz filosofie a rétoriky; jeho učitelem byl pohan Libanios, nejslavnější rétor své doby. Jan se v jeho škole stal velkým řečníkem pozdního řeckého starověku.
Roku 386 přijal kněžské svěcení, v kostelech svého města proslul jako kazatel. Kázal proti ariánům, vystupoval na připomínkách antiochijských mučedníků a na jiných hlavních liturgických svátcích a podával velkolepou nauku víry v Krista také ve světle jeho svatých. Dochovalo se 700 jeho homilií.
Roku 397 byl Jan jmenován biskupem Konstantinopole, hlavního města východořímské říše. Také zde působil jako kazatel, organizátor, kritik nešvarů i na nejvyšších místech, pastýř a skutečný otec svých věřících. Byl však nepohodlným pro vládnoucí kruhy, proto byl opakovaně poslán – vzdor papežským protestům – do vyhnanství, naposledy roku 404 do Arménie a následně do Pontu, kde 14. září 407 zemřel. 30 let poté byly Janovy ostatky přeneseny do Konstantinopole, kde v jejich přítomnosti konal císař pokání za viny svých předchůdců.
Informace o tomto světci najdete např. v promluvách Benedikta XVI. na stránkách české redakce Vatikánského rádia (1. část, 2. část) – z tohoto zdroje také čerpáme poznatky pro tuto odpověď.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest