katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Chtěl bych se Vás zeptat, zda má podle oficiálních liturgických předpisů slavnost Zjevení Páně vigilii.
V misálu, respektive lekcionáři jsem nenašel zvláštní texty pro tuto vigilii. Ale často se setkávám s tím, že například na farních nástěnkách je v rozpisu bohoslužeb označena mše svatá 5. ledna jako „vigilie slavnosti Zjevení Páně“. Je to tak přesné a správné?


Odpověď:
Vigilie se nejčastěji říká bohoslužbám v předvečer velkých slavností. A platí to nejen pro Velikonoce – svou vigilii s vlastními texty mají i Vánoce, ale i svatodušní svátky a některé slavnosti světců – týká se to narození sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla a Nanebevzetí Panny Marie.
Podle počítání času, který byl obvyklý v nejstarších křesťanských dobách, začínal den večerem. Tento zvyk se udržel dosud. Můžeme tedy říci, že každá neděle a slavnost začíná vlastně už v předvečer. Proto když se někde v sobotu večer slaví „mše s nedělní platností“, je to vlastně vigilie.
Některé slavnosti mají vlastní texty pro vigilii, u jiných se užívají texty přímo z daného dne. Tak tomu bylo až donedávna i u slavností Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně. V současnosti však máme k dispozici Dodatek k českému misálu, kde najdeme modlitby pro mše o vigilii těchto slavností, tedy v předvečer.
Setkal-li jste se tedy s označením „vigilie slavnosti Zjevení Páně“ pro mši 5. ledna (a předpokládám, že se jednalo o večerní mši), je toto označení korektní. A soudím, že v případě farností, kde je obvyklé slavit mši svatou jen v některé dny v týdnu (zvláště jsou-li spravovány excurrendo), mezi něž v daném roce patří 5. leden, je slavení vigilie této slavnosti vhodné.
Doplňme ještě, že slavnost Zjevení Páně lze přeložit na neděli mezi 2. a 8. lednem, což se také často děje – dává se tak příležitost více lidem tuto slavnost prožít a oslavit.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest