katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Četla jsem už několikrát v duchovní literatuře pojem "dělat apoštolát" a tomuto termínu moc nerozumím. Pochopila jsem, že apoštolát může dělat každý člověk, v jakémkoliv věku. Ale co to přesně znamená? Něco jako evangelizovat? Nevím si s tím rady. Chtěla jsem Vás poprosit, zda byste mi to mohli trochu osvětlit. Děkuji, Dana


Odpověď:
Uskutečňovat apoštolát je posláním všech pokřtěných. Jedná se totiž o naplnění Ježíšova příkazu "Jděte do celého světa..." Slovo apoštol znamená posel, každý pokřtěný se má stát Ježíšovým poslem, svědkem. Ještě více tento úkol vyzdvihuje svátost biřmování. Každý na místě, kde je, a při práci, kterou vykonává, se má stát živým svědectvím o tom, že patří Kristu. Někdo dostal dar výřečnosti, někdo jiný spíš "mluví" svou poctivou prací, láskyplným vztahem k bližním apod. Hlásat evangelium totiž není úkol pouze kněží a biskupů, ale laici mají v této oblasti nespornou výhodu v tom, že mohou svým svědectvím a osobním příkladem oslovit lidi, kteří se v kostele neobjeví.
Doporučuji k prostudování Apoštolský list o poslání a úkolu laiků Christifideles laici, např. na stránkách Petra Kebrleho.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest