katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 



Otázka:
Co je to mystika? Provozuje se ještě i dnes? Co je jejím obsahem? Nesouvisí s nějakým okultismem? Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Mystika v tom nejobecnějším slova smyslu se chápe jako zkušenost vnitřího sjednocení s Bohem či božstvím. Tento pojem je vlastní pro mnoho náboženství, prakticky všechna taková, která uznávají zásadní rozdílnost mezi fyzickým (stvořeným) světem a Bohem (či neosobním božským principem, "duší světa"). Mystik je pak ten, kdo překonává tuto propast a zažívá spojení s Bohem (božstvím), jako by s ním na krátký okamžik splynul. Začívá jakýsi pocit ztráty sama sebe a ponoření se do Boha. Tato mystická zkušenost je vždy časově omezená, není trvalým stavem, jde spíše o "záblesky" sjednocení. Mystika jako vědecká disciplína se pak snaží postihnout a formulovat tuto prožitou zkušenost, sami mystikové hledají způsoby, jak tento zážitek formulovat do slov a sdělit ostatním.
Mystikové různých náboženství zažívají velmi podobné zkušenosti, rozdílnost se objeví především při jejich interpretaci. Tak např. ve východní mystice (buddhizmu, hinduizmu a čínských náboženstvích) se většinou mluví o totálním sjednocením člověka s božství či "světovou duší". Takže se dá tato zkušenost formulovat slovy: "Já jsem Bůh, Bůh je já." Nejde v žádném případě o pyšné vyvyšování se. Naproti tomu v západní mystice je i ve spojení člověka s Bohem zachována rozdílnost osob, není zde identifikace, ale jde o určitou předchuť blaženého patření na Boha.
Jak tohoto mystického zážitku docílit? Existují samozřejmě určité metody, kterými se člověk otevírá božskému působení. Nejde tedy o magii či okultizmus, které si styk s božskými silami zajišťují pomocí zvláštních prostředků. Mystik musí projít "očistnou cestou" - askezí, která ho disponuje, samotné nazírání a mystická zkušenost je vždy zakoušena jako nezasloužený dar. Může být doprovázena neobyčejnými jevy (stigmatizace, extáze, elevace či levitace), z hladiska vlastní mystiky však nejsou podstatné, protože některé se dají navodit i psychickým působením.
Typickými křesťanskými mystiky jsou Jan z Kříže a Terezie Veliká (z Avily). Takže bych pro poznání mystiky doporučoval ponořit se do četby jejich děl. Mystické literatury najdete samozřejmě mnohem více.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest