katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Tady jsem našel Ctiradovu otázku: zkusil byste ji teologicky fundovaně zodpovědět? :-))
Bůh přebývá v nepřístupném světle (1 Tim 6,16), ne že je sám tím Světlem! Tomu ale protiřečí Zj 21,23 s textem, že "...světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek."


Odpověď:
Nepůjde o "teologicky fundovanou odpověď", ale spíše poznámku:
Zmíněný konflikt či protiřečení je důsledkem fundamentalistického přístupu k biblickému textu. Není možné vytrhávat slova z kontextu a stavět proti sobě, aniž bychom brali v úvahu, co chtěl autor sdělit. Orientální kultury (mezi které Semité zcela určitě patří) totiž často používají básnicky květnatý a obrazný způsob vyjadřování, který není možné srovnávat s naší poměrně přímější a střízlivější mluvou. Formulace "On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět..." se dá velmi stručně vyjádřit takto: Bůh je neviditelný.
Citace z Apokalypsy: "To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek..." přirovnává Krista ke světlu, což není v janovské tradici vůbec nic nového, stačí si vzpomenout na prolog Janova evangelia (Jan 1). A co chce autor říci tím, že Ježíše přirovnává ke světlu? Jako světlo Slunce je nutné pro náž život zde na Zemi, tak poznání Krista je nutnou podmínkou pro dobrou orientaci v životě, Světlo-Kristus je příčina života, radosti, poznání...


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest