katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Zajímalo by mě, jak je možné že Pán Ježíš trpěl fyzickou smrtí, když smrt do světa vstoupila až
jako důsledek (prvotního) hříchu a ten se přece na Ježíše nevztahoval. Co si zde neuvědomuji ?


Odpověď:
Budu reagovat na Vaši otázku: neuvědomujete si dosah Ježíšovy kenoze. Apoštol Pavel ve velmi známém hymnu z dopisu do Filip (Flp 2,5-11) píše:
6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.


Záměrně jsem zvýraznil slovo zmařil, v řeckém textu je ekenósen. Kenosis znamená doslova "vyprázdnění". Čili Ježíš se sám zbavil výhod, které mu skýtala jeho božská přirozenost a vzal na sebe porušené lidství. Vtělení se neodehrálo před stvořením, ale před 2000 lety. Fyzická smrt jako taková není důsledek prvotního hříchu, ale osobně bych za důsledek hříchu pokládal to, že je pro nás obtížné vidět smrt jako "dojítí cíle". Už v Gen 3,19 je "navrácení do země, z níž byl člověk vzat" podáno jako vysvobození z "potu tváře", jako faktické zakončení života. Smrt, o které se mluví jako o následku "trhání zakázaného ovoce", se dá spíše chápat jako smrt duchovní - odloučení od Boha.


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest