katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Odeslání otázky/odkazu na e-mail

Od koho (e-mail)
Komu (e-mail)
Poslat:
Váš komentář:
 Povinné údaje jsou označeny tučně

 Otázka:
Na jedné straně slýchám, že nevědomost hříchu nečiní, na druhé straně zase, že podstatou hříchu je nevědomost. Jak jdou tyto 2 tvrzení spolu dohromady ? Do jaké míry platí pro Boží zákon tvrzení, že jeho neznalost neomlouvá ?


Odpověď:
S první tezí o nevědomosti částečně souhlasím, se druhou jsem se ještě nesetkal. Neexistuje hřích, jehož podstatou by byla nevědomost. Snad v řecké filozofii, kde bylo poznání cestou k blaženosti, by mohla být nevědomost překážkou k dosažení "nebe", v křesťanství to však neplatí (s výjimkou tzv. zaviněné nevědomosti, o které se zmíním níže). Největší přikázání zní "miluj", nikoliv "zkoumej".
Je třeba si uvědomit, že ne každé objektivní zlo se dá ztotožnit s hříchem. Hřích se v katechizmech zjednodušeně definuje jako "vědomé přestoupení Božího zákona". Současný KKC podává tuto definici:

KKC 1849: Hřích je provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí; je to přestupek v řádu pravé lásky k Bohu a bližnímu, kvůli zvrácenému lpění na jistých dobrech. Zraňuje lidskou přirozenost, vážně porušuje lidskou solidaritu. Byl definován jako "slovo, skutek nebo touha proti věčnému zákonu".

Je-li tedy vědomí hříšnosti skutku podstatnou podmínkou pro to, aby skutek mohl být za hřích označen, pak se dá říct, že nevědomost "hříchu nečiní". Je-li morálně špatný skutek spáchán bez uvědomění, pak se jedná pouze o tzv. materiální hřích, který není přičitatelný. Ovšem neznamená to, že je lépe tedy ve víře se nevzdělávat, tedy být nevědomý, a proto nehřešit? Nikoli. Hříchem může být totiž i tzv. zaviněná nevědomost, kdy člověk ignoruje základní pravdy víry (i ve zpovědním zrcadle je označeno jako hřích "nevzdělával jsem se v pravdách víry). Pokud člověk totiž vlastní vinou zanedbá růst ve víře, může se dopouštět skutků, které odporují evangeliu a tím se vzdalovat od Boha. Dospělý člověk se nemůže vymlouvat na to, že nevěděl např. o povinnosti lásky vůči nepřátelům (Mt 5,44). Naopak "nezaviněná nevědomost" je omluvou pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou vědět to, co "dospělý věřící".


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest