katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

František, papež

vl. jm. Jorge Mario Bergoglio (*1936, Argentina) kněz, jezuita, který se v roce 2013 stal papežem.

365 dní s papežem Františkem
Můžete spolu s papežem rozjímat nad Písmem – neboť z něj kázání vycházejí přednostně, ale můžete s ním přemýšlet nad současnými problémy církve i pozorněji sledovat svět kolem sebe – papež totiž využívá i krásných obrazů z běžného života...


Christus vivit
Běžte „přitahováni tváří Krista“, kterého tolik milujeme, kterému se klaníme v Nejsvětější eucharistii a kterého poznáváme v těle našich trpících bratří a sester. Kéž vás v tomto běhu žene Duch svatý. Církev potřebuje vaši hbitost, vaši intuici, vaši víru.


Pomazáni olejem radosti
Milosrdenství všechno obnovuje a navrací lidem jejich původní důstojnost. Správnou odpovědí na milosrdenství je proto překypující dík. Je třeba ihned slavit, obléci si šaty, odložit zahořklost staršího syna, radovat se a slavit.


Bůh je mladý
Jedna velmi vážná nemoc, jíž se daří zejména v dnešní době a která mě dost trápí, je neschopnost cítit vinu. Obávám se těch, které nazývám ambiciózními kariéristy a kteří nezřídka za svými mezinárodními diplomy a odbornou, často zcela prázdnou mluvou skrývají pochybnou moudrost a zejména téměř absolutní nedostatek lidskosti.


Jméno Boží je Milosrdenství
„Myslím na zpovědníka, kterého jsem potkal u nás ve farnosti… bylo mi 17 let. Cítil jsem se zaplaven milosrdenstvím Božím, když jsem se u něj zpovídal. Když následujícího roku zemřel, hodně jsem plakal. Proč? Protože jsem ztratil člověka, který mi dal pocítit milosrdenství Boží, to „miserando at que eligendo.“


Milosrdenství
Je třeba prosit Pána, abychom byli milosrdní, neboť to je milost, být schopni těchto dvou postojů: s hanbou uznávat své vlastní hříchy a zapomínat na hříchy a urážky druhých. Milosrdní lidé mají obrovské srdce. …Řekne-li jim někdo: „viděl jsi, co tamten udělal?“ s milosrdenstvím odpoví: „stačí mi to, co jsem udělal já.“


Trojí inspirace pro nový rok
Říká se: Co s načatým večerem? Začátkem ledna se hodí i parafráze této otázky: Co s načatým rokem? Jednu velikou možnost a šanci nabídl papež František, když nedávno vyhlásil rok milosrdenství. A u nás doma pod stromečkem se sešla další a hned trojí inspirace pro každý den nového roku.


Křížová cesta s papežem Františkem
Papežovy myšlenky vedou náš pohled k Ježíšově lásce, se kterou se sklání k naší ubohosti, a k jeho odevzdanosti Otci. Ve svém utrpení je Ježíš nesmírně blízko každé lidské bídě, takže opravdu nikdo není vyloučen. … Ježíš chce, abychom se mu stávali podobnými a ubírali se celým svým životem k Otci. Nestojí však daleko před námi. On sám nás bere na svá ramena a nese nás tam, kde bychom sami nikdy nedošli.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář