katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Yves Bériault

(*1947, Kanada) je kněz Řádu bratří kazatelů. Působil nejprve jako univerzitní kaplan, léta vyučoval na Dominikánském pastorálním institutu v Montrealu a vedl studentské centrum. Působil i jako novicmistr, v současnosti se v dominikánské provincii věnuje pastoraci povolání.

Boží svědek v propasti zla. Život Etty Hillesum
Etty se zcela ztotožnila s údělem židovského národa, což muselo být v době, kdy žila, velice bolestné. Východisko viděla pouze v modlitbě, což může být inspirací i pro nás: „Je třeba stále se modlit, dnem i nocí, za ty tisíce lidí. Člověk by neměl být ani minutu bez modlitby.“
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář