katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Alexandr Meň

byl ruský pravoslavný kněz, teolog, biblista, filosof a spisovatel. Je jednou z nejvýznamnějších osobností ruského pravoslaví druhé poloviny 20. století. Byl autorem řady knih, vykonal obrovské dílo v oblasti obnovy pravoslavného vzdělávání a sociálního úsilí, byl výraznou osobností pravoslavných ekumenických snah. Navzdory obtěžování ze strany KGB od 80. let vyvíjel rozsáhlé misijní aktivity, po nástupu perestrojky svou činnost ještě rozšířil. Znovuobnovil v Rusku myšlenku nedělních škol. Byl jedním ze zakladatelů/obnovitelů Ruské biblické společnosti, jakož i zakladatelů pravoslavné univerzity. Pro své názory a konání měl mnoho nepřátel zejména mezi militantními ateisty (pro úspěšnou snahu oživit víru v Rusku) a konzervativními církevními kruhy a ruskými nacionalisty (obojím vadily zejména jeho ekumenické aktivity). 9. září 1990 byl cestou na vlak přepaden a zavražděn (ubit sekerou). Jeho vrahové nikdy nebyli dopadeni.

Rozbít led Křesťan ve společnosti
Jde o dvě věci: Zaprvé: tlouci, hledat Kontakt. Najít Ho. Nepřestat, dokud neuslyšíš odpověď. … A ještě: být zlatem. Vzácným kovem. Kamení je všude hory. Ale zlato je vzácné. I lidskost je vzácná. Duch dobrých vztahů z nás dělá elektrické vedení ne pro teorii, ale pro život.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář