katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Jan Čep

Jan Čep (*1902, Myslechovice u Litovle, †1974, Paříž) byl spisovatel, esejista a překladatel (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština) katolické orientace, žijící od roku 1948 v zahraničí. Narodil se v rodině chalupníka a truhláře jako nejstarší z deseti sourozenců. Jeho osobnost od počátku formovaly venkov, hluboké rodové kořeny a prožívání katolického křesťanství. Na filozofické fakultě UK v Praze studoval češtinu, angličtinu a francouzštinu. 2. světovou válku prožil doma v Myslechovicích, studoval a psal eseje a povídky. V únoru 1948 provázel spisovatele Grahama Greena při jeho návštěvě v Čechách. V srpnu téhož roku opustil republiku. V letech 1951–1955 pobýval v Mnichově jako komentátor Rádia Svobodná Evropa. Pak se usadil v Paříži, kde se i oženil a psal svá další díla. Proslul jako mistr povídek, v jejichž všedních příbězích se zjevuje nevšední poznání.

Cesta do Emauz
Kdybychom dovedli být naprosto pozorní, kdyby se naše schopnost citlivosti, rozjímání, vnitřního zření ustavičně nerozptylovala, nýbrž soustřeďovala, kdyby nám toto sjednocení, povýšené do stavu modlitby, dovolilo uchopit konečně samo důvěrné jádro každé bytosti, vnitrnost každé věci, smysl každé lidské tváře a každého setkání, byli bychom schopni rozeznat za závojem tvora skoro svátostnou přítomnost Boha, zároveň skrytého a zároveň zjevného.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář