katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Chvojkovo nakladatelství

Chvojkovo nakladatelství založil pan Jiří Chvojka v roce 1990 a navázalo na činnost nakladatelství Jiří Chvojka, které působilo v letech 1945–1949. Po roce 1990 vydávalo např. knihy těchto autorů: Milan Pohunek, Anna Sedlmayerová, Jaroslav Žák. Dále dětskou literaturu, esoterickou literaturu a publikace věnované duchovním vědám. Po smrti Jiřího Chvojky v roce 2002 utlumilo činnost a vydává už hlavně knihy o péči o dítě, duchovní a esoterickou literaturu.


Konec starých časů
Týnecké obyvatelstvo bylo totiž jak rasově, tak třídně neuvědomělé a libovalo si v nezdravém míšení kast. To se jevilo i v tom, že mezi jednotlivými třídami byly uzavírány příbuzenské svazky, řada dělnických chlapců studovala a vystudovala na reálném gymnáziu, a s takovým lidem pak mají třídní revolucionáři potíž, poněvadž nikdo neví, čí vlastně je. A to má každý vědět, jinak není žádná pranice možná. Rozdělíš lidi na černé a bílé, na červené a modré, na blondýny a brunety a teď se, člověče zrzavá, honem někam hlas, bude se to mydlit a to nejde, abys zůstal stranou.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář