katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

A.M.I.M.S.

A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné – Matky Naděje) je označení pro tzv. Tiskový apoštolát FATYMu, který existoval od roku 1998. Jde nyní o neziskovou organizaci – občanské sdružení, jehož cílem je zejména tisk a šíření textů, které srozumitelným způsobem představují křesťanské hodnoty a život v jejich duchu a to jak lidem věřícím, tak nevěřícím. Činnost A.M.I.M.S. je zcela nekomerční, publikace nejsou prodávány, ale rozdávány zdarma nebo šířeny za příspěvek na tisk. Z tohoto důvodu jsou texty v plném rozsahu k dispozici i na internetu.

Internetové stránky: https://www.fatym.com/taf/


Útěk sestry Cecílie
Teď, když se tlačím do tohoto kuchyňského koutu, si přeji, abych měla na sobě řeholní šat, abych mohla kráčet před nimi taková, jaká jsem – hrdě. Ale budu muset jít jen ve starých šponovkách. Zavírám oči a prosím Pána Boha, aby mě v této chvíli obdařil odvahou a statečností. „Když se přiblížila poslední hodina, když přišla ta nejtěžší chvíle, pomoz mi, Bože!“ Pokřižovala jsem se. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Přistoupila jsem ke dveřím, otevřela je a vzdala jsem se s pozdravem: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář