katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Dědečkův deník

Autor knihy: Libuše Koubská
Nakladatelství: Nakladatelství Vyšehrad

Příběhy jedné česko-německé rodiny ve 20. století. Dědeček Josef, rodák z Moravské Chrastové, narukoval do první světové války a ve válce si zapisoval deník. Tento deník se stal prvním podnětem pro knihu. V deníku popisuje Josef stručně svou anabázi v rámci války: proputoval téměř celé Rusko od Sibiře až ke Kaspickému moři. Po jeho návratu se rodina musela srovnávat s poměry v nově vzniklém československém státě. Z osudů jeho dvou dětí pak autorka sleduje podrobněji osudy jeho dcery Gity, své matky. Gita navštěvovala německé školy a její život vypadal poměrně poklidně:


Němečtí profesoři jsou z ní nadšení. Na vysvědčení se neobjevují jiné známky než výborné, vorzüglich. Je bezkonkurenčně nejlepší ve třídě, diplomy a ocenění dostává jako na běžícím pásu. V roce 1936 ji k Zeugnis, v jehož záhlaví stojí Československá republika – Čechoslovakische Republik, skutečně je tam háček nad C, přidají ještě právě vydanou výpravnou knihu „Eduard Beneš: Der Mensch und der Staatsmann“. Autor této intelektuální monografie se jmenuje Arthur Werner a má už na kontě mimo jiné obdobnou publikaci věnovanou Masarykovi.


Obě knihy vydalo pražské německé nakladatelství Roland Verlag Morawitz a nejvlivnější liberálně demokratické německy psané noviny v Čechách Prager Tagblatt, stejně tak jako Sozialdemokrat, list německých sociálních demokratů vydávaný německy v Čechách, či tradiční Deutsche Zeitung Bohemia na ně pějí chválu, jaké znamenité a do hloubky jdoucí portréty „našich nejvýznamnějších mužů“, přinášejí. I lokální Teplitz-Schönauer Anzeiger doporučuje knihu o TGM doslova takto: „Eine aussenordentlich lebendig geschriebene Schilderung des Lebenslaufes unseres Präzidenten Th. G. Masaryk.“

Možná, že právě tohle inspirovalo vedení školy, aby zakoupilo Wernerovu knihu o Benešovi, do níž Herr Direktor osobně napsal Gitě vřelé věnování. Považovala si toho, o pár let později, za německé okupace si do knížky vložila červenomodrobílou československou trikoloru, zabalenou v hedvábném papíru.Po dokončení škol začala Gita pracovat, nejprve v Koutu na Šumavě a v roce 1938 si s pomocí bratra Arnošta našla novou práci v Praze. To už to ale v Československu vřelo. Velice bouřlivým vývojem prošla Gitina rodná Moravská Chrastová, kde dosud žili její rodiče. Chrastová měla být původně hraniční obcí – za ní už měla začínat Říše. O obce Brněnec a Moravská Chrastová nakonec ale byly svedeny boje a byly připojeny k Říši, ač neměly převahu německého obyvatelstva. Při obraně Moravské Chrastové padli jediní čtyři čeští vojáci v boji na našem území v letech 1938–1939:


Přepad začal Josefovi a Marii přímo před nosem, těsně u jejich právě dostavěné vilky. Do ní však nevpadli, mezi ordnery byli i chrastovští a brněnečtí, kteří věděli, že Maria je rozená Zimprich, Němka. Jinak ale zle řádili, odvlekli některé české lidi na zabrané území, rozbíjeli okna a ploty, zastrašovali, kradli. Na přepad zareagovali českoslovenští vojáci a četníci, celé pondělí se bojovalo. Ale o tom se Gita hned tak nedozvěděla, netušila, že zrovna v rodné vesnici šlo o jediné místo její zbožňované první republiky, kde československá armáda zasáhla se zbraní. Nevěděla, že Josef zakázal chodit do rohového pokoje, který byl zvlášť nebezpečným terčem a jen vrčel: „Tohle je mašinkvér, strojní puška, teď lehká, teď těžká…“

Vyděšení sousedi si šuškali o mrtvých, ale nikdo nic přesně nevěděl, to až mnohem později zjistili, že tam padli čtyři českoslovenští vojáci. Svobodník Antonín Černý, vojíni v záloze Bedřich Stuchlík a Alois Žatka a vojín Tomáš Morávek. Také jeden ordner, o tom se to rozneslo hned. Jmenoval se Rudolf Woletz, pocházel ze Svitav a po sloupech vyvěšené smuteční oznámení o jeho smrti bylo uvedeno slovy, že ho kulka trefila v boji o německou půdu. Výsledek zrůdných doktrín Blut und Boden a Lebensraum v tamějším prostředí.Tak se najednou, ze dne na den, ocitla Gita „za hranicemi“ a návštěva rodičů pro ni na dlouho nebyla možná. Také její teta, strýc a sestřenice se ocitli v Sudetech. Dále pak Gitinýma očima (a později očima její dcery Lízy) sledujeme další osudy rodiny: odsun sudetských Němců a život v komunistickém Československu.

Obyčejné osudy jedné rodiny se propojují s „velkými dějinami“ Československa 20. století – jsou jimi utvářeny, nebo je také spoluutvářejí? Nebo jsou snad osudy této rodiny v něčem neobyčejné? To můžete při četbě posoudit sami. Velkou pomocí v těchto úvahách je i zasvěcený doslov Petra Pitharta, který příběhy včleňuje právě do těch „velkých dějin“.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář