katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Vánoční zázrak

Autor knihy: Stormie Omartianová
Nakladatelství: Nakladatelství Paulinky

Stormie Omartianová (*1942, USA) je dnes už světově proslulou autorkou křesťanské literatury. Napsala více než 50 knih, v češtině vyšla kromě jejího životopisu Stormie. Příběh odpuštění a smíření série knih o účinnosti přímluvné modlitby.

Já jsem od této autorky zatím nic nečetla, ale před Vánoci mi padla do oka její kniha Vánoční zázrak. Převyprávění vánočního příběhu? To by mohlo být zajímavé přečíst si ho s dětmi v době adventní. Prohlédnout si knihu zrovna nebylo kde, tak jsem to riskla a objednala ji přes internet…
Po přečtení můžu prozradit, že moje očekávání kniha ještě předčila. Skutečně jde o převyprávění biblických událostí souvisejících s narozením Ježíše Krista. Autorka začíná od proroků, pokračuje příběhem Jana Křtitele a pak vypráví o Ježíšově narození.

Při svém vyprávění autorka vycházela z biblických komentářů, snažila se nenápadně vysvětlit biblické reálie (například při popisu různých míst a měst), ale také domýšlí emoce a myšlenky různých postav, to vše ale dost nenásilně, s dostatkem prostoru pro fantazii čtenáře. Každou z patnácti kapitol uvádí krátký úvod, následuje část živého vyprávění, po ní ještě modlitba a „slib, který mi Bůh dal“, což je krátký biblický citát z jakékoliv biblické knihy, který s danou částí příběhu úzce souvisí. Všechny tyto části tvoří promyšlený celek, který se může stát podnětem k adventnímu či vánočnímu rozjímání.


Sama mám velice ráda biblické příběhy a nedám na ně dopustit. Stormie Omartianová je jim ale důsledně věrná, jen je vypráví živější formou s domýšlením některých podrobností a doplňováním reálií. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak přesně vypadalo putování Josefa a Marie z Nazareta do Betléma?


Posledních deset kilometrů k Jerichu bylo dlouhých a obtížných, avšak jakmile Josef s Marií dorazili na místo, připadali si jako v oáze. Město bylo slunné a krásné, plné bujné zeleně a vysokých palem. Jelikož zde trávily zimu majetné rodiny, pyšnily se některé části města nádhernými domy. V dálce dokonce rozeznávali zimní sídlo krále Heroda. Josef ve městě nakoupil léčivý balzám. Jericho jím bylo proslavené a jistě ho budou někdy potřebovat. Dosyta se napili vody ze studny, kterou napájel místní přírodní pramen, a naplnili jí všechny vaky. Měla velmi osvěžující chuť, a dokonce i Míša si na ní podle všeho pochutnala.

Toho večera se utábořili na okraji Jericha. Ráno se pak vydali na nebezpečnou pouť do Jeruzaléma. Museli překonat strmé a skalnaté svahy místních kopců, kde se cesta mnohdy ztrácela. Navíc bylo třeba dávat pozor na divoká zvířata. Jakmile ale zdolali poslední horu a chystali se sestoupit do hlubokého údolí Cedronu na východní straně, uchvátil je výhled na hlavní město, které se rozkládalo na obzoru.

Když potom stoupali v posledním úseku cesty k branám Jeruzaléma, ochladilo se. Než dorazili do středu města, byla už Marie celá zkřehlá a vůbec se necítila dobře. Rozhodli se proto, že se tady nezdrží déle, než bude nutné k nakoupení zásob. Kvůli císařovu nařízení se vydalo na cesty velké množství lidí a teď to vypadalo, že všichni procházejí přes Jeruzalém. Město bylo špinavé, hlučné a přelidněné, a než Josef s Marií pořídili poslední nezbytnosti a mohli zamířit z města ven, bylo už dávno odpoledne. Protože se chtěli dostat do Betléma ještě před setměním, vyptal se Josef raději u jednoho místního obchodníka na cestu.Prostřednictvím modliteb se můžeme snáze ztotožnit s různými postavami vánočního příběhu – touto například s betlémskými pastýři:


Pane, odpusť mi, že si někdy připadám bezvýznamný/á a ptám se, jestli o mně vůbec víš a jestli ti na mně záleží. Odpusť mi, že někdy pochybuji o tom, zda k tobě moje modlitby dolehnou nebo zda je vyslyšíš. Vždyť vidím, že ti na mně opravdu záleží, slyšíš mě a vyslyšíš. Tak jako ses v Betlémě zjevil prostým pastýřům, prosím, abys ukázal svou moc i mně. Tak jako jsi je dovedl k blízkému setkání s tebou, modlím se, abys i mně pomohl vidět tě více zblízka. Jelikož jsi oznámil nejslavnější novinu o Ježíšově narození těm nejobyčejnějším lidem na zemi, vím, že v tvých očích má každý lidský život význam. A třebaže se občas cítíme docela sami a vyloučení ze společnosti nebo vnímáme sami sebe jako nízké a nehodné, pro tebe máme vždy velkou cenu. Děkuji ti, že i když vykonávám sebevíc podřadnou a nudnou práci, vždy se při ní mohu setkat s tebou a poznat tvou lásku a milost.
Za to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.Knihu lze určitě doporučit všem, kterým přijdou samotné biblické příběhy „příliš náročné“ – tedy lidem, kteří se s křesťanstvím teprve seznamují, nebo dětem. I pro lidi, kteří Bibli čtou, může být ale tato kniha příjemným zpestřením. Představovali jste si to při čtení příběhů takto, nebo jinak? Napadlo vás přemýšlet nad tím, jak se asi cítili pastýři před tím, než se jim zjevil anděl?

V neposlední řadě pak autorka zve ke konkrétní modlitbě vycházející z biblických příběhů a týkající se našeho běžného života, která je také velice cenná…
V naší rodině se tato kniha stane pevnou součástí času adventního i vánočního.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář