katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Adventní kúra pro duši

Autor knihy: Anna Mátiková
Nakladatelství: Nakladatelství Paulinky

Advent je doba, kdy člověk zaměřuje svou pozornost na dary a dárky. Paulínka Anna Mátiková nám nabízí ve své knížce Adventní kúra pro duši možnost zaměřit se na dary, které mohou být určeny pro nás – rozbalit dary Božího slova.

Knihu rozdělila do několika částí. První tři vycházejí z nedělních čtení tří liturgických cyklů. Tyto části obsahují komentáře ke všem biblickým čtením dané neděle, podněty, jak prožívat celý týden a krátkou modlitbu.

V komentáři ke čtením třetí adventní neděle nás sestra Anna povzbuzuje k vytrvalosti:
Vskutku, cesta vytyčená Hospodinem je radostná, ale také náročná. Po určitě době zcela jistě dolehne na člověka únava a znechucení. Proto je důležité trvale si uchovávat v paměti cíl celého putování. Na namáhavé cestě totiž vytrvá pouze ten, kdo neustále upírá svůj vnitřní zrak k cíli, k němuž se ubírá, a soustavně se občerstvuje jeho krásou. Vytrvale kráčet za Hospodinem až do konce vydrží jenom ten, koho již na samém počátku cesty uchvátila Boží nádhera a jas jeho velebnosti. Pouze v tomto světle lze vnímat všechny skutečnosti v jejich reálných proporcích a ubírat se správným směrem. Ten, kdo postrádá světlo anebo se roztěkaně ohlíží všude kolem, takže neupírá pohled na Boží stopy na své cestě, nemůže udělat ani krok. Proto prorocký text i dnešní responsoriální žalm zdůrazňují, že Hospodin otvírá oči slepým.

Nabízí i jednoduchý program na celý třetí adventní týden:
Na začátku každého dne pros Ducha Svatého, aby ti otevřel oči a ukázal, jak se projevuje Boží dílo. V průběhu dne se snaž ovládat svou zvědavost a touhu všechno vidět a vědět. Místo všudypřítomných reklam a notifikací ze sociálních sítí se pokus zaměřit svou pozornost k těm skutečnostem, které se nevnucují, ale mohou naplnit tvé srdce radostí a pokojem. Zakonči den krátkou revizí a poděkuj Bohu za všechny momenty, kdy se ti povedlo zachytit jeho tichou přítomnost: krása dne, úsměv těch, na nichž ti záleží, nečekaný projev pozornosti, povedená práce… Svěř Božímu milosrdenství ty chvíle, kdy jeho přítomnost unikla tvému zájmu.

A svůj text ke třetí neděli adventní zakončuje krátkou modlitbou:
Duchu světla, zazař v mém srdci oslepeném pomíjivými vizuálními efekty a zaplav mé srdce Boží nádherou. Uzdrav můj zrak oslepený touhou po důležitosti a významnosti a daruj mi schopnost plynně číst drobný Boží rukopis v událostech každého dne. Amen.

Zvláštní prostor vyhrazuje autorka slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu a svátku apoštola Ondřeje. Pátá část je věnována čtením ve všední dny. Všechny své komentáře autorka slovníkem přizpůsobila myšlence „uzdravení“ – v první řadě uzdravení těla, ale za uzdravením těla je vždy uzdravení duše: neboť to, jak vidíme, slyšíme, pohybujeme se a podobně ovlivňuje to, co cítíme a prožíváme.

Uvítala jsem pozvání otevřít v době adventní Písmo. Poněkud mě překvapil autorčin styl, který využívá velice moderní jazyk, různé nadsázky a někdy až senzace. Může nám ale poskytnout zase nové pohledy na biblické texty, které už poměrně dobře známe. Určitě stojí za to se i s pomocí této knihy v době adventní zastavit, nechat k sobě promlouvat biblické texty a uvádět je do života.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář