katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Svědectví, které nemohlo být vysloveno

Autor knihy: Marie Rút Křížková
Nakladatelství: Nakladatelství Torst

Marie Rút Křížková vystudovala FF UK, doktorát z filozofie získala až v roce 1991. Pracovala jako učitelka, vychovatelka, redaktorka, odborná pracovnice v Památníku Terezín a ve Středočeské galerii v Praze, v letech 1976–1980 jako lesní dělnice, 1981–1989 jako třídička pošty. V lednu 1977 podepsala Chartu 77 a v roce 1983 působila jako její mluvčí. Po roce 1989 byla korektorkou a lektorkou literatury, věnovala se vydávání knih Jiřího Ortena a vydala i několik knih s jiným tématem.

V knížce Svědectví, které nemohlo být vysloveno zaznamenala své vzpomínky na roky 1975–1985, kdy byla sledována a vyslýchána Státní bezpečností. V této době si psala poznámky, z kterých připravila tuto knihu.

Jaké protistátní činnosti se Marie Rút Křížková v době komunistické totality dopustila? Především uschovala a nevydala rukopis knihy Jiřího Lederera České rozhovory, který si u ní uschoval Ota Ornest. Dále podepsala Chartu 77 a psala dopisy na různá místa, ve kterých upozorňovala na útlak a nesvobodu v Československu v době totality.

Takto Marie Rút Křížková vzpomíná na jeden ze svých výslechů StB:
Asi týden po svém posledním telefonickém rozhovoru s panem Vemberem jsem dostala předvolání k výslechu do Bartolomějské ulice č. 7.
Dva vyšetřovatelé (jeden snad třicetiletý, druhý pětapadesátiletý) mi oznámili, že jsem v oddělení pro politické přečiny, a předložili mi fotokopii mého prohlášení proti vstupu sovětských vojsk ze srpna 1968, které se tehdy četlo v libereckém rozhlase a mělo prý, jak mi vyšetřovatelé sami řekli, zcela mimořádný ohlas u nás i v zahraničí. Při několikahodinovém výslechu jsem potvrdila, že své tehdejší prohlášení nepokládám za omyl, že jsem ho učinila zcela dobrovolně, aniž bych byla ovlivněna kýmkoliv a čímkoliv kromě reálné situace srpna 1968. Vzpomínám si, že v prohlášení byla věta: „Mám-li volit mezi lokajstvím a smrtí, volím smrt svou a svých dětí.“ Vyšetřovatel mi to přečetl a pak se zeptal, jakým způsobem jsem tu sebevraždu chtěla provést? Jeho jednoznačná interpretace mého výroku mě pobavila, a tak jsem s naprostým klidem řekla: „Chtěla jsem skočit pod sovětský tank.“


Při čtení Svědectví Marie Rút Křížkové mě provázela otázka: Bylo to všechno nutné? Ano, podepsat Chartu 77 bylo určitě hrdinství a „svědectví pravdě“, ale bylo nutné rozesílat ještě dopisy na všechny strany, aby na svůj podpis upozornila? Navíc, když v té době její starší dcery už dospívaly, ale mladší Ester na ní byla ještě plně závislá? Bylo nutné, aby zadržovala rukopis knihy Jiřího Ledera, i když ji Ota Ornest prosil, aby ho StB vydala?
I tyto otázky jsou podle mě důležité a k svědectví pamětníků, kteří strádali komunistickou svévolí, bychom se určitě měli vracet.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář