katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Na počátku všech věcí (Přírodní vědy a náboženství)

Autor knihy: Hans Küng
Nakladatelství: Nakladatelství Vyšehrad

Hans Küng je původem švýcarský teolog, autor mnoha knih, katolický kněz. Byl významným teologem Druhého vatikánského koncilu. Mezi lety 1960–1996 pak zastával post řádného profesora na universitě v Tübingen. Z jeho popudu přišel v roce 1966 na tuto univerzitu působit i Joseph Ratzinger, s nímž však se později názorově rozešel. V současné době je emeritován.

Autor se s velkým přehledem o současném stavu lidského poznání (velký třesk, kvarky, struny, atropický princip ...) ve svém výkladu pohybuje na hranici teologie a přírodních věd. Vysvětluje, že vykládat Bibli jako vědecké dílo je stejný omyl jako vsunovat v přírodních vědách Boha všude tam, kde naše znalosti nebo možnosti nestačí.

Zvídavému čtenáři objasňuje, že oba vědní obory nestojí proti sobě, ale popisují rozdílné skutečnosti a pouští se tak do oblastí myšlení, kterým se většina teologů i přírodovědců vyhýbá. Svou knihu končí vyznáním:

Sám jsem přijal "sázku" Blaise Pascala a sázím - nikoli na základě nějakého počtu pravděpodobnosti či matematické logiky, nýbrž na základě rozumné důvěry - na Boha a Nekonečno, nikoli na nic a nicotu. Nevěřím v pozdější dotváření novozákonní zvěsti o zmrtvýchvstání, ale v její původní jádro, že tento Ježíš z Nazareta nezemřel do nicoty nýbrž do Boha. V důvěře v tuto zvěst doufám tedy jakožto křesťan a jako mnoho lidí v jiných náboženstvích ve smrt nevedoucí do nicoty, jinak by mi to připadalo nanejvýš iracionální a nesmyslné.
Doufám spíše ve smrt vedoucí do úplně první a úplně poslední skutečnosti, do Boha, což - mimo prostor a čas v reálně existující skryté dimenzi nekonečného řádu - přesahuje veškerý lidský rozum a představivost.


Jsem si pochopitelně vědom přetrvávajícího rizika této sázky na bezpodmínečnou důvěru, ale jsem přesvědčen o tom, že i kdybych sázku ve smrti prohrál, pro svůj život bych nic neztratil a každopádně bych žil lépe, radostněji, smysluplněji, než kdybych byl neměl pražádnou naději.


Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář