katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Neumělcům života

Autor knihy: Marek Orko Vácha
Nakladatelství: nakladatelství Cesta

Tuto knížku mi doporučili dva moji blízcí přátelé. Je formátu A5 a hodí se do batohu i do kabelky. Obsahuje pět kapitolek: Neumělcům života, Tvůrce tvoří tvůrce, Seňor, Ti druzí a Magma pod povrchem.

V kapitolce Neumělcům života se autor vyznává ze své lásky k těm lidem, kteří nejsou v životě úspěšní. Rozumí všem těm děvčatům typu "dlouhá sukně bílá líčka, jedním slovem katolička." Zastává se brýlatých kluků, kteří se neumějí prosadit. Zároveň ale upozorňuje na to, že má rád a modlí se i za ty krásné úspěšné dívky, které jsou aktivní na různých setkáních mládeže a za kluky s vypracovanými svaly. Pro ty je totiž často těžší "zajet na hlubinu" a nenechat se ukolébat povrchností. Marek Vácha všechny ty mladé lidi nejen chápe, on jim žehná.

Velmi silnou pro mě byla kapitola Tvůrce tvoří tvůrce. Autor se v ní dotýká hlavně dvou věcí. Zastává myšlenku, že Bůh nechce, abychom se úzkostlivě dotazovali na Jeho vůli ve věcech, kde se máme sami rozhodnout - jako např. na jakou školu se přihlásíme, s kým budeme chodit apod. A dále se zabývá pojednáním o hřivnách. Bůh nás povolává, abychom byli spolutvůrci světa a života.

"Hřích je spokojit se s málem. Rezignovat na poslání být tvůrcem, zakopat vše dobré a pak to Bohu zbožně vrátit. Moje poslání je tvořit umění, studovat, malovat, pracovat na sobě, vyždímat ze sebe to nejlepší, čeho jsem schopen, prosekat vlastní cestu ke svatosti. Kristus v evangeliích neustále burcuje: změňte se, obraťte se, pracujte na sobě, udělejte se sebou něco. Tady máš pět hřiven, podnikej, plánuj, pracuj, investuj, nevzdávej se." Následuje krásně vysvětlený příběh o Josefu egyptském.

V části Seňor Vácha připomíná jedinečnost člověka. Bůh netvoří nic identického a miluje pestrost. Jako učitel etiky na lékařské fakultě jezdí autor se studenty do Osvětimi, kde s nimi probírá právě téma lidské jedinečnosti. To děsivé na Osvětimi bylo, že nacismus bral lidem jejich jedinečnost - nejdřív kulturu a vzdělání, pak vlasy a šaty a nakonec z nich udělal čísla a byli to jen vši, kterých bylo potřeba se zbavit. Konec této kapitoly je snad nejsilnějším a nejintimnějším místem celé knížky:

"Tak jako se touží dávat Bůh, se toužím dávat i já. A jako on, ani já nechci dávat něco, nýbrž SE. Chci, aby i moje láska vypálila do lidských a Božích rukou a srdcí ohnivé rány a aby lásku a bolest mého srdce na chvíli pocítil Bůh. Láska se posmívá všem hranicím a jejím jménem je nekonečno. Nechci milovat jen napůl či na třičtvrtě. Podobně jako Bůh chci jít na konec možností, na sráz světa, nadoraz duše, na hranu světla. Chci, aby i moje láska vypalovala stigmata do rukou a srdcí lidí i Božího těla."

Tato knížka malá rozměrem a velká obsahem nám připomene, co je na křesťanství opravdu nejdůležitější a jak nám katolíkům hrozí formalismus. Často bychom měli meditovat nad osobou staršího bratra v podobenství o Marnotratném synu.

Drze si dovolím tvrdit, že tuto knížku si nestačí půjčit. Je třeba ji vlastnit, možná si do ní psát, nad textem rozjímat a hlavně dovolit, aby se v našem životě slovo i Slovo staly tělem.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář