katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Dodatek

XI. Žít bez manželství kvůli Božímu království


Manželé jsou znamením, předobrazem Kristovy lásky k Církvi. Obráceně platí, že také život bez manželství obsahuje znamení pro všechny ostatní křesťany:


Je to poselství, že Bůh sám může naplnit srdce člověka a že je možný opravdový život pro Boha, s Bohem a v Bohu.
    Křesťanské panenství se podstatně liší od pouhého "mládenectví" nebo zakyslého "staropanenství" a přes všechna pokušení si uchovává nejen čistotu, ale i své vnitřní štěstí. Při tom je jasné, že lidé, kteří kvůli různým nešťastným okolnostem nemohli vstoupit do manželství, nemohou být znevažováni. (36) Zde máme na mysli to, když se někdo brání lásce ze sob ectví nebo pýchy.
    Zcela jinak je tomu u "panenství kvůli nebeskému království". To je živeno motivem předloženým Ježíšem - tedy kvůli nebeskému království! Takový život za sebou spaluje lodě a ukazuje druhým, jak si je jist Božími zaslíbeními. Je to jako s Ježíšovým podobenstvím o pokladu v poli. Tak dlouho lidé nevidí nic, než ten obyčejný kus pole. Potřásají hlavou nad tím, že za něj někdo dá celé své jmění, i když je zřejmé, že není bláznem. Stejně lidé řeknou: Nač mu to bude?
    To nejdůležitější, co by měl každý křesťan vědět o panenství pro nebeské království, je toto: Panenství jako takové není žádná hodnota. Když člověk nemiluje svého životního partnera, neznamená to ještě, že miluje Boha! Také život bez manželství je možný a smyslupln ý jen tehdy, když ho člověk chápe jen jako život pro lásku. Bez lásky by to bylo zakrnění a ochuzení člověka - jak tomu také u mnohých je! Obzvláště nedobré je, když se lidé, kteří se vydali touto cestou, "utěšují" nějakými náhražkami!

Zpět na obsah
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest