katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Patero církevních přikázání 

1. O nedělích a zasvěcených svátcích slavit mši.

Zasvěcené svátky jsou:
slavnost Narození Páně
(25. 12.) 
slavnost Matky Boží Panny Marie
(1. 1.)

Velmi se doporučuje slavit bohoslužbu na Zelený čtvrtek, Velký pátek a v den slavnosti Vzkříšení, a dále na slavnosti liturgického roku a na Popeleční středu.

2. Alespoň jednou za rok slavit svátost smíření.


3. Aspoň jednou za rok přijmout Tělo Kristovo, a to o Velikonocích.

Splněním těchto dvou bodů se dostojí zákonu. Církev však doporučuje, aby věřící přijímali Tělo Kristovo co nejčastěji a aby pravidelně konali svátost smíření; dopustí-li se těžkého hříchu, aby ihned obnovili přátelství s Bohem dokonalou lítostí a co nejdříve se z hříchu vyznali.


4. Konat pokání a vyjadřovat to i kajícími skutky.

  ·     Kající skutky jsou:

    –   sebezápor – např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit nepříjemné záležitosti

    –   skutky zbožnosti – např. slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba, křesťanské nauky

    –   skutky lásky – např. služba bližním, občanskému i církevnímu společenství.

  ·     Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy křesťan mj. pomocí vnitřního sebrání
a kajících skutků usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovou křestního vyznání při slavnosti Vzkříšení.

  ·     Vlastním dnem pokání a kajících skutků je pátek, pokud není slavnost.

  ·     Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let).

  ·     Před přijímáním Těla Kristova je eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento půst neporušují. Pro zvláštní okolnosti jsou výjimky.

5. Hmotně se podílet na péči církve o bohoslužbu a o potřebné lidi.

Petr Šikula 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest