katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

2. celostátní fórum mládeže


Ve dnech 18.- 21. dubna 2002 se ve Žďáře nad Sázavou sešli na základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, řeholí a občanských sdružení spolu se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali.
Fórum je součástí 3. celostátního setkání mládeže, které se uskuteční v tomto městě v srpnu letošního roku.

Podněty z 2. celostátního fóra mládeže

určeno mladým lidem, biskupům, kněžím, plenárnímu sněmu a médiím


Poděkování

Děkujeme Svatému otci za jeho dokumenty a listy, které jsou pro nás inspirací a vybízejí nás ke konkrétním skutkům v každodenním životě. Biskupům děkujeme za jejich slova, za to, že nám naslouchali a že nám věnují pozornost, a za důvěru, se kterou se k nám obracejí.
Děkujeme za to, že jsme se mohli setkat, rozdělit se o své zkušenosti a poznat pestrost církve. Díky této příležitosti jsme se učili vzájemné komunikaci a zakusili jsme církev jako domov a školu společenství.

Chceme

- dobře žít evangelium v běžném životě
- dozrávat v osobním kontaktu s Bohem a nábožensky se vzdělávat a formovat svůj život podle Božího slova; uvědomujeme si nutnost modlitby jako místa setkání s Bohem
- odpovědně hledat vlastní životní povolání a poctivě se na ně připravovat
- otevřít svá společenství a dát svůj čas pro druhé; nestydět se za svou víru
- aktivně a zodpovědně se zapojit do života farnosti i nadfarnostních iniciativ a podporovat kněze
- hledat nové způsoby a cesty evangelizace
- angažovat se v médiích a vnášet do nich křesťanské hodnoty (využívat regionální redakce, psát a reagovat na předkládané informace)
- učit se komunikaci pro spolupráci v církvi a pro prohloubení osobních vztahů a vzájemného porozumění
- vyzařovat radost, protože je tím prvním, co je na nás vidět
- vyjít ze své uzavřenosti, pasivity a brát na sebe zodpovědnost


Žádáme

- osobnější kontakty s kněžími, aby nás taktně doprovázeli a usměrňovali
- kvalitní duchovní vedení
- aby nám kněží více vysvětlovali liturgii a Bibli
- aby s námi kněží hovořili o věcech, které nás zajímají
- kvalitní přípravu na manželství
- větší komunikaci a spolupráci v církvi, ochotu ke změnám, větší otevřenost a překonávání povrchnosti v církvi
- od celého společenství církve, zvláště od kněží, řeholí a hnutí, aby se více věnovali mládeži
- kvalitní křesťanský časopis pro „-náctileté“
- abychom v církvi nalezli domov, přijetí, osobní vztahy a porozumění; hledáme v ní kvalitní a dobře fungující společenství jako místo duchovního růstu, povzbuzení, svědectví a utvrzení ve víře
- aby nám byla sdělována pravda, i když je náročná


delegáti 2. celostátního fora mládeže


Ve Žďáru nad Sázavou 21. dubna 2002


Pracovní záznam jednání je k dispozici na www.signaly.cz

Týž text byl poskytnut tiskovým centrem fóra tiskovému centru ČBK 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest