katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Pozvání otce biskupa Vojtěcha na 3. celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Milí mladí přátelé,

 potkávám se s vámi na předvelikonočních setkáváních v katedrále, na pěších poutích - loni to bylo z Babic do Kostelního Vydří i poutích pro skauty, poznáváme se na fórech mládeže i při biřmování ve vašich farnostech. Rád na všechny naše společně prožité chvíle vzpomínám a děkuji za dopisy, které jste mi poslali po mé letošní výzvě  na Květnou sobotu v brněnské katedrále.

Možná nejsem sám, kdo si v živé paměti uchovává hluboké chvíle prožité v horkém Římě na světovém setkání mládeže se Svatým otcem v Jubilejním roce 2000. A protože už uběhly dva roky, je  před námi  další, tentokrát již XVII. světový den mládeže s Janem Pavlem II. , a to v  kanadském Torontu. Ale protože  se za oceán  může vypravit jen malá skupinka vašich zástupců, rád bych vás pozval na 3. celostátní setkání mládeže, kterým se aspoň na dálku připojíme k mladým lidem na celém světě. Setkání se uskuteční  v naší diecézi, a to od 13. do 18. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Věřím, že jako v Římě  a jako kdekoliv předtím, budou pro nás tyto dny příležitostí prožít společenství víry, naděje a lásky  s živým a milujícím Bohem uprostřed nás.

Věřím, že se naše setkání stane svědectvím také pro ostatní lidi v naší zemi o tom, že Ježíš Kristus oslovuje stále nové generace svou radostnou zprávou a že skrze vás zazní poselství naděje a důvěry všem, kteří ztratili smysl života a sílu jít dál.

Těším se na setkání s vámi a všem vám ze srdce žehnám.

Ze srdce žehná

Vás biskup Vojtěch

 

Informace a přihlášky:
Diecézní centrum mládeže
Petrov 5
602 00 Brno, tel. 05-4323 5030
e-mail: dcm.brno@biskupstvi.cz

www.signaly.cz

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest