katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

„Je lepší rozsvítit byť jen malou svíčku,
než proklínat temnotu.“

(Konfucius)

Někdo si řekne:

Politika je svinstvo!“ „Jediná církev je svatá!“

Opravdu s těmito radikálními výkřiky souhlasíte? Není to zbytečné zjednodušení? Vše záleží na lidech – stejně jako církev není úplně svatá, ani politika není úplné svinstvo. Vše záleží na nás, kolik práce v církvi a v politice uděláme.

 

Někdo si řekne:

„Politika je jen pro hochštaplery a kariéristy!“

Může, ale nemusí být. Nic není ideální. Záleží opět na nás, jak dáváme pozor nejen na to, co politici říkají, k čemu se hlásí, ale také jak se chovají a jaký mají vztah k mravním a duchovním hodnotám i k církvi. Povinností křesťana je občanská a politická angažovanost, protože volbou dobra zabráníme zvolení zla.

„Jak bude vypadat naše vlast v příštích letech, v té tak důležité době našeho začleňování se do Evropské unie? Neříkejme, že to nezávisí na nás, že jsme příliš bezvýznamní, abychom to mohli ovlivnit. I ten, kdo nepůjde volit, ovlivní konečný výsledek, vždyť tím vlastně předá svůj volební lístek někomu, kdo bude rozhodovat za něho a snad i proti němu. A my ostatní, kteří uplatnění volebního práva považujeme za svou povinnost? Zvažme ve svědomí, zda strana, které hodláme projevit svou důvěru, si ji opravdu zasluhuje. Nepřijímejme bezmyšlenkovitě ani seznam kandidátů připravený stranickým sekretariátem, využijme svého práva zakroužkovat jména těch, kteří nejdou jen za osobní mocí, o nichž víme, že si naši důvěru opravdu zasluhují. Je jistě snadné kritizovat vládu a politickou situaci. Ale na tuto kritiku nemá právo ten, kdo se zříká své odpovědnosti před Bohem, kdo účast na volbách nepovažuje za věc svého svědomí.“

(ze Slova českých a moravských biskupů k volbám 2002)

 

Proč dostal v tak demokratické zemi jako Francie tolik hlasů extremista LePen?

 Možná díky lhostejnosti slušných lidí. Každá extremistická strana má obrovskou disciplínu. Kdyby takovou disciplínu měli slušní lidé, nebyl by zřejmě zvítězil Hitler ani Gottwald. Tím, že nepůjdeme k volbám a nedáme hlas stranám, které staví na křesťanských hodnotách, ušetříme 10 minut chůze a pár desítek minut přemýšlení. Co neušetříme, je budoucnost našich dětí, nás všech a také církve. Zkusme se zamyslet nad těmito otázkami:


1) Víte, že jsme jednou z mála "post-socialistických zemi", která nemá zákony o církvi?
2) Víte, které strany toto jednání protahují, nedokončují a nemají na něm ani zájem?
3) Jste ochotni kandidovat v komunálních volbách na podzim ve své obci?
4) Jak se chcete konkrétně politicky angažovat?


Je třeba podporovat více strany (stranu), než jednotlivce!


Co zmohli názorově rozdílní jednotlivci, rozptýlení do různých stran?

O tom, že je třeba volit strany a ne jednotlivce, věděli moudří již v roce 1920.

Každý nesleduje politické dění, nemusí hned rozpoznat, kterou konkrétní stranu má volit. Pak ale má možnost poradit se s moudrým a důvěryhodným člověkem, který se v politice orientuje a leží mu na srdci budoucnost národa.

 

Více …v křesťanském knihkupectví a  literatuře:

·         Pokoj a dobro (List ČBK z r.2000 k sociálním otázkám v naší zemi, k veřejné diskusi)

·         Wofgang Ockenfels: Katolická sociální nauka, Zvon, 1994

·         Julien Green:Bratr František, Cesta, 2001 a další prameny


…na webových stránkách:

 
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest