katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
15. srpna 2002 – setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou pokračuje

Mladí lidé ve Žďáře nad Sázavou dnes slavili Nanebevzetí Panny Marie. Program byl zahájen slavnostní mší svatou, kterou celebroval pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Po homilii účastníci obnovili své křestní sliby a zasvětili se Panně Marii těmito slovy:

Obracíme se k tobě, Maria, Matko Ježíše Krista a Matko naše, abychom ti všechno odevzdali a vyprosili sobě i mládeži celého světa sílu k duchovnímu zápasu a vytrvalost v dobrém až do konce; svěřujeme se tobě, Maria.
- Abychom dokázali věrně prožívat, dále nést a předávat víru, naději a lásku, které jsme dostali při křtu,
svěřujeme se tobě, Maria.
- Abychom rozvíjeli osobní duchovní život založený na Písmu svatém, eucharistii a láskyplném vztahu k Bohu i bližním,
svěřujeme se tobě, Maria.
- Abychom dobře užívali své schopnosti i techniku, kterou máme k dispozici, a zodpovědně se zapojovali do služby církve a společnosti,
svěřujeme se tobě, Maria.

- Abychom se chránili zla, zvláště hříchů proti čistotě a kráse lidské lásky, a abychom měli vždy odvahu k novému začátku skrze svátost smíření,
svěřujeme se tobě, Maria.
- Abychom dokázali nést kříže svých nemocí, neúspěchů a bolestí s trpělivostí a radostnou pokorou,
svěřujeme se tobě, Maria.
- Aby ti, kteří jsou povoláni k manželství, v opravdové lásce nacházeli jeden druhého, s láskou přijímali děti jako Boží dar a obnovili krásu rodinného života,
svěřujeme se tobě, Maria.
- Aby ti z nás, které Pán volá, s radostí nabízeli Bohu své životy ke kněžské službě a k zasvěcení v řeholním životě,
svěřujeme se tobě, Maria.
Panno Maria, Matko nás všech, přijmi naše zasvěcení a vezmi nás pod svou zvláštní ochranu. Pomoz nám uskutečnit křesťanské ideály, které máme ve svých srdcích.
Dej, ať se naše životy stanou solí země a světlem světa, zvláště pro naše opuštěné, bloudící a hledající vrstevníky. Obejmi nás svou mateřskou láskou, veď nás cestou našeho života a jednou nás přivítej v nebeské slávě.

Po mši následovalo „posvícení“ s cimbálovkou a taneční veselicí. Při této příležitosti se rozdalo na 27 000 poutních koláčků.

Odpoledne se konala tisková konference, které se zúčastnili pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, biskup-delegát ČBK pro mládež Mons. Jiří Paďour, ředitel Sekce pro mládež ČBK R. D. Jan Balík, vojenský kaplan npor. R. D. Tomáš Hoffmann, starosta města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta a jedna z účastníků setkání Zdislava Černochová.

Účastníci měli na výběr z bohatého kulturního programu – celkem 16 koncertů a 2 divadelní představení (namátkou jmenujme vystoupení písničkářky Evy Henychové, italského řeholníka L. Zecchettiho OCist a jeho farníků z římské farnosti Santa Croce in Gerusalemme či brněnské skupiny Svítání), sportovních aktivit, tvořivých dílen či příležitostí k modlitbě.

Ve 20.00 byl zahájen večerní program na hlavním pódiu. Katechezi přednesl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle (který se s potěšením účastnil úvodní scénky). V průběhu večera také vystoupili se svým svědectvím manželé Novákovi z Tábora, školské sestry sv. Františka z Brna a Petr Badošek, který putoval pěšky ze Znojma do Jeruzaléma. Po krátkém, ale velmi působivém tanečním divadle byl celý den uzavřen večerní modlitbou.
Zdeněk Drštka 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest