katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Poslední dny III. celostátního setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou


V sobotu ráno se mladí lidé probudili do slunného dne. Po ranní modlitbě a slovu na den mohli navštívit některou z řady poutavých přednášek – mezi přednášejícími byli např. Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský, Mons. Jiří Paďour, biskup-koadjutor českobudějovický, Prof. MUDr. Augustin Svoboda, Csc., poslanec Jiří Karas, ministr životního prostředí Libor Ambrozek či P. Cyril Vojtěch Kodet Ocarm… Nabídku doplňovaly tvořivé výtvarné dílny, možnost zúčastnit se brigády ve prospěch města a navštívit žďárské domovy důchodců. Na hlavním pódiu probíhal program pro mladé rodiny s dětmi – s hlídáním pomáhali dobrovolníci z řad účastníků.

V odpoledních hodinách se pak mohli mladí lidé věnovat sportu, modlitbě či rozjímání. Na hlavním pódiu se konal společný odpolední program – pásmo svědectví provázené slovem Mons. Karla Herbsta. V 17.30 začala mše svatá, kterou koncelebrovali biskupové František Václav Lobkowicz, Jaroslav Škarvada, František Radkovský a Josef Kajnek za předsednictví Mons. Jiřího Paďoura. Vynikající kázání přednesl Mons. Jaroslav Škarvada. Na závěr dostávali účastníci od biskupů a kněží v upomínku svíčku a sáček soli s logem setkání a slovy Písma „Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13-14) Tato slova byla mottem a tématem celého setkání.

Po mši následoval „jarmark“ na louce u hlavního pódia. Návštěvníci mohli shlédnout šermířské či loutkové představení, nakoupit cukrovou vatu, keramiku a řadu dalších drobností, zatančit si lidové tance či pokusit se o vítězství v zápase s medvědem. Po setmění uchvátil všechny přítomné ohňostroj – hlavní překvapení večera. Závěrečnou eucharistickou adoraci s průvodem a svátostným požehnáním vedl Mons. Josef Kajnek.

Na druhý den ráno se všichni sešli u hlavního pódia. Zde se slavila závěrečná mše, kterou sloužil Mons. František Václav Lobkowicz spolu s Mons. Vojtěchem Cikrlem a Jiřím Paďourem. Při této mši byli představeni a vysláni první dobrovolníci – mladí lidé, kteří se rozhodli věnovat rok svého života službě církvi. Jedna tříčlenná skupinka bude působit ve farnosti Křečovice v pražské arcidiecézi, druhá pak v Pusté Polomi v diecézi ostravsko-opavské.

Výtěžek sbírky při této mši byl, jak bylo předem ohlášeno, věnován na pomoc lidem a oblastem postiženým povodněmi. Celková částka činí přesně 240.061,10 Kč. (Pro úplnost dodáváme, že sbírka ze 16. srpna byla věnována na podporu pěstounských rodin; vybralo se celkem 112.674,40 Kč.)

Touto mší bylo celé setkání završeno a mladí lidé se rozjeli do svých domovů. Doufejme, že nadšení a radost, se kterou odjížděli, jim vydrží i do příštích dní a dokážou z toho, co na tomto setkání získali, čerpat a rozdávat svým blízkým i všem lidem kolem sebe.
Zdeněk Drštka 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest