katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA
K MISIJNÍ NEDĚLI

Milí přátelé,

v tuto dobu se celý svět spojuje v misijní modlitbě a dává do společného i dary tak potřebné na pomoc lidem v bídě. Misijní neděli, na kterou se letos připravujeme, slaví všichni křesťané světa již 77. rok. Jen o jeden rok méně je patronkou misií sv. Terezie z Lisieux, která píše: „Pochopila jsem, že církev má srdce, a to srdce že plane láskou. Pochopila jsem, že jedině láska uvádí její údy v činnost, a kdyby tato láska uhasla, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev.“ Do samého srdce církve, kde sv. Terezie nalezla své povolání – být láskou, zve i nás.

Misie bez lásky, bez Boha by ztratily smysl. Kdybychom zrušili Misijní neděli, nemohly by existovat misijní diecéze, biskupové by neměli katechety, bohoslovce, kněze a nebylo by z čeho stavět nebo opravovat kostely, kaple, školy a nemocnice. Chudým by neměl kdo přinést ten největší poklad – Ježíše Krista.

Nejsou to jenom bohaté státy, které pomáhají, ale i lidé z chudých misijních oblastí myslí při Misijní neděli svou modlitbou, často i „vdoviným haléřem“ na potřebné světa. Mnohdy je to z jejich strany hrst rýže, která znamená dar několikadenního odříkání.

Nikdo z nás jistě nechce zůstat lhostejným k tomu, že každý sedmý člověk na světě trpí hladem a podvýživou. Jenom v jihoafrickém království Lesotho je celá pětina obyvatel bezprostředně ohrožena smrtí hladem a 62 tisíc dětí mladších pěti let tam v současné době umírá. Přes 17 milionů dětí v Latinské Americe je nuceno k těžké práci. Nejvíce v Brazílii. Podobné problémy narůstají na Jamajce. V těchto oblastech musí těžce pracovat 20 až 67 % dětí mezi 10. a 14. rokem věku. Tragická situace je též v subsaharských oblastech Afriky, kde přes 20 % dospělé populace trpí onemocněním AIDS. V Zim­babwe je tímto virem nakažen každý třetí obyvatel. Podle odhadů může na chorobu AIDS během příštích dvaceti let umřít až 70 milionů lidí.

Právě do těchto oblastí bídy je nasměrována naše pomoc. Křesťané celého světa poskytli vloni na Misijní neděli téměř 125 milionů amerických dolarů na pokrytí 6000 grantů, a tím na formaci katechetů i řeholníků, stavbu a opravu kostelů, škol a nemocnic. Kromě misijního díla Šíření víry, do kterého patří Misijní neděle, existuje misijní dílo sv. Petra apoštola, kde křesťané světa pomohli 28 miliony dolarů téměř 73 tisícům bohoslovců v misijních seminářích, z nichž je bezmála 2 tisíce novokněží. 15 milionů dolarů našetřilo Papežské misijní dílo dětí a pomohlo více než 2,5 milionu dětem žijícím v chudobě, mezi nimiž je téměř 111 tisíc sirotků. K záchraně každého z nich stačí pouhých 200 Kč na rok.

Česká republika přispěla v roce 2001 darem 13 milionů Kč z Misijní neděle a přes 100 tisíc Kč na studium 4 bohoslovců v misiích. Mám velikou radost, že modlitbou, obětí, službou a tvořivostí, což tvoří náplň programu MOST, obohatily naše děti život ve farnostech. Nastřádaly např. malováním Pohledů pro misie, Jedním dárkem navíc a Misijním koláčem přibližně 1,5 milionu Kč a zachránily z bídy téměř 12 tisíc dětí z Guyany, Mexika, Angoly, Jamajky a Indie. Žádostí o pomoc z oblastí bídy však stále přibývá a nemáme dostatek prostředků na jejich pokrytí.

Na tento školní rok jsme připravili program pro misijní výchovu dětí MOST III, jehož barevnou přílohou je Indii věnované zářijové číslo časopisu DUHA. Misijní kalendář 2003 pak seznamuje s pomocí mexickým dětem. Do modlitby živého růžence „Misijní růže“ se u nás zapojuje stále více jednotlivců i farností. Velikou pomocí jsou nedávno jmenovaní diecézní ředitelé PMD a spolupracovníci z Misijního klubu a klubka. Nabízíme i Misijní školu animátorů MIŠKA.

Na závěr chci poděkovat vám všem, kteří své modlitby, oběti i finanční dary nabízíte Bohu do rukou, aby skrze ně setřel slzy z každé tváře a uváděl nás do tajemství své lásky. Jak mnoho kdo dal, se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

Martina Jandlová 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest