katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
V souvislosti s volbou nového prezidenta ČR nabízíme zprávu o politice přímo z Říma. Kongregace pro nauku víry zveřejnila doktrinální poznámku ohledně závazků a účasti katolíků na politickém životě. Krátký text shrnuje základní principy: Církev si váží, mezi svými svatými, také mužů a žen, kteří sloužili Bohu ve veřejném životě a vládě. Svatý Tomáš Morus, prohlášený patronem vládců a politiků, dokazoval hodnotu svědomí až k mučednictví. On žil a potvrdil, že člověk se nemůže oddělit od Boha; ani politika od morálky. Věřící laici pak skrze vykonávání všeobecných občanských povinností, vedeném křesťanským svědomím, duchovně oživují světské uspořádání. Vždyť demokracie potřebuje pravé a pevné základy, morální zásady. Proto mají katolíci právo a povinnost poukazovat na hlubší smysl života a odpovědnost vůči němu. Oni na prvním místě mají závazek hledat upřímně pravdu; hlásat a hájit přípustnými prostředky morální pravdy ohledně společenského života, spravedlnosti, svobody a další práv každé osoby. Papež opakovaně představoval nauku církve, že zákonodárci mají závazek odmítnout každou legislativní úpravu, která se staví proti životu (potrat, eutanazie) a nemohou ji podpořit svým hlasem. Stejným způsobem zdůrazňuje respekt k lidským embryím. Dále neustále poukazuje na důležitost podpory rodiny, založené na jednotě a stabilitě dvou osob odlišného pohlaví, která vychovává potomky. List také podtrhuje, že organizace, které se označují za katolické, nemohou poskytovat oporu politickým hnutím s protichůdným etickým postojem. Právo volit podle vlastních kritérii to, co nejlépe vyhovuje společnému dobru, směřuje skrze politiku k nastolení spravedlivějšího sociálního řádu shodného s důstojností lidské osoby. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest