katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice


Podle Papežské ročenky vzrostl spolu s počtem obyvatel planety také počet pokřtěných, a to na 1.061 miliónů (ze 758 miliónů v roce 1978). V Africe byl například za poslední rok zaznamenán 148% nárůst věřících, ale naopak v Evropě procento katolíků zůstává přibližně na stejné úrovni. Nejvíce věřících se nachází v Brazílii, nejvyšší procento pak v San Marinu (když pomineme městský stát Vatikán).

Takže katolická církev, sunna, hinduismus (a nepraktikující) mají zhruba stejný podíl následovníků. V celkovém měřítku však stojí na prvním místě křesťanství všeobecně - s téměř 2 miliardami věřících; a po něm islám s více než jednou miliardou vyznavačů.

Právě zveřejněná publikace Annuario pontificio vyhodnocuje čísla za poslední rok a uvádí, že v Církvi se věnuje pastorační službě 4,270.069 osob; z toho 4.649 biskupů (158 nových jmenování), 405.067 kněží (-0,025% za rok), 29.204 trvalých jáhnů (+5%), 844.290 řeholnic, 2,952.330 laiků (+8,5%)...

Vedle misijního úsilí bych chtěl poukázat na množství těch, kteří se za žádnou cenu nevzdali svojí víry: historikové odhadují, že během 2.000 let položilo svůj život na 70,000.000 mučedníků (0,8% věřících). Ročně kvůli pronásledování přijde o život kolem 150.000 křesťanů (a stovky misionářů).

Nejen v životě, ale i svou smrtí následují Krista a apoštoly. Pamatujme tedy na milióny našich bratrů a sester, kteří pro Krista a s Kristem trpí. Často se opakuje, že krev umírajících vyznavačů probouzí k životu nové věřící; ano, vidíme to a má nás to vést k zamyšlení - na jednoho mučedníka připadá 531 obyvatel Země, 193 evangelizovaných a 127 obrácených.
Marek Slatinský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest